Näkökulma: Näin teimme Vaaligallerian

Tenttasimme 1800 eduskuntavaaliehdokasta eli 90 prosenttia kaikista lainsäätäjiksi haluavista. Nyt työn tulokset ovat kaiken kansan arvioitavana, kirjoittaa Vaaligallerian tuottaja Juho Salminen

Eduskuntavaalit 2015
Juho Salminen
Antti Haanpää / Yle

“Kampanjan jännittävin hetki.” Näin kuulin useamman ehdokkaan sanovan, kun he odottivat Ylen Vaaligalleria-tenttiä (siirryt toiseen palveluun) Ison Pajan lämpiössä Pasilassa. Tätä ei ole syytä epäillä, sillä kyseessä on tavallaan työhaastattelu, jonka yleisönä on 4,4 miljoonaa äänioikeutettua.

On selvää, että varsinkin ensikertalaiselle neljän minuutin vaalitentti kertaotolla kameroiden edessä ja lamppujen lämmössä on tiukka paikka. Olen nähnyt ison otoksen kaikista tenteistä, lähemmäs neljäsataa. Tällä kokemuksella uskallan nostaa hattua ja onnitella kaikkia ehdokkaita: pärjäsitte todella hyvin.

Tulitte paikalle jännityksestä huolimatta, teitte parhaanne, vastasitte kysymyksiin – ja pääsitte hengissä ulos studiosta. Kaikille se ei ollut helppoa, mutta ei sen kuulukaan olla. Suomi tarvitsee viisaita päättäjiä. Toivon, että osasimme kysyä ehdokkailta viisaita kysymyksiä, jotka myös palvelevat äänestäjää.

Etukäteen monia kiinnosti, kysytäänkö kaikilta samoja kysymyksiä ja saako niitä tietää ennakkoon. Ei ja ei.

Kysymykset valittiin ehdokkaan mukaan. Meillä oli käytössä kaikille toimittajille yhteinen kysymyspankki, johon oli koottu toistasataa kysymystä Ylen viidestä vaaliteemasta: työ, talous, turvallisuus, terveys ja tulevaisuus. Toimittajat miettivät kysymykset kullekin ehdokkaalle tämän taustatietojen perusteella.

Kysymyksiä ei kerrottu etukäteen kahdesta syystä. Ensinnäkin se olisi ollut mahdotonta ehdokasmäärästä johtuen. Toisekseen kysymykset tehtiin journalistisin kriteerein. Pieni yllätyksellisyys tekee tenteistä kiinnostavampia katsoa ja mittaa samalla sitä, miten ehdokkaat reagoivat eri kysymyksiin ja miten hyvin he tuntevat yhteiskunnallisia asioita. Jos ehdokas ei jotain asiaa tunne, ei ole huono asia tai häpeä myöntää sitä.

Vaaligalleriatentit julkaisemme sellaisenaan, editoimatta. Tosin noin 1800 tentin joukkoon mahtuu myös pari poikkeusta. Muutamalle ehdokkaalle on terveydellisistä syistä tarjottu mahdollisuutta tehdä tentti uudestaan. Kaikki eivät uusintaa halunneet, jolloin myöskään heidän alkuperäistä tenttiään ei julkaista.

Lisäksi kaksi tenttiä on päätetty jättää julkaisematta. Toisen julkaisukiellon perusteena on rasistinen kielenkäyttö. Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisten ohjeiden mukaan jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Haastattelussa ehdokas toi esille henkilöiden ominaisuuksia asiaankuulumattomasti ja halventavasti. Vastaavat sisällöt jätämme julkaisematta ja poistamme kaikesta ohjelmistosta. Toisessa julkaisematta jätetyssä haastattelussa ehdokas esitti vailla pohjaa olevan rikossyytteen.

Ylen tehtävä on julkaisijana huolehtia siitä, että asioista annetaan totuudenmukainen ja vääristelemätön kuva. Julkaisupäätökset noudattavat ohjelmatoiminnan säännösten mukaista linjaa. Julkaisukielloista päättivät vastaava päätoimittaja Atte Jääskeläinen, vaalien päätuottaja Riikka Uosukainen ja Ylen journalistisista standardeista ja etiikasta vastaava päällikkö Riitta Pihlajamäki.

Näissä vaaleissa Yle haluaa olla avoin. Kerromme mitä teemme ja miten teemme. Vaaligalleria on osa tätä avoimuutta kahdella tavalla. Ääneen pääsevät kaikki ehdokkaat, jotka ovat tilaisuuden halunneet hyödyntää. Avoimuus on myös sitä, että Vaaligalleria avaa yli seitsemäntuhatta minuuttia yleläistä vaalitenttityötä kaiken kansan nähtäväksi ja arvioitavaksi.

Juho Salminen
Kirjoittaja on Vaaligallerian tuottaja