Hyppää sisältöön

Lapin yliopistolle rahoitusta lennokkien tutkimiseen

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta ja Geologian tutkimuskeskus ovat saaneet Tekesin rahoituksen miehittämättömien ilma-alusten eli lennokkien tutkimiseen. Tutkimushankkeessa luodaan edellytyksiä lennokkien käyttämiseksi malminetsinnässä ja kaivostoiminnan valvonnassa.

Lapin yliopisto ja Geologian tutkimuslaitos ovat saaneet Tekesiltä 340 000 euron rahoituksen tutkimushankkeeseen, jossa tutkitaan miehittämättömiä ilma-aluksia eli lennokkeja.

Hankkeessa luodaan edellytyksiä sille, että lennokkeja voitaisiin käyttää malminetsinnässä ja kaivostoiminnan valvonnassa.

Tutkimushankkeen tutkija Mikko Huttunen Lapin yliopistolta on kertoo olevansa tyytyväinen myönteiseen hankerahoituspäätökseen.

Huttusen mukaan kyseessä on merkittävä tutkimushanke niin lennokkialan pk-yrityksille kuin kustannustehokkaiden ja ympäristöneutraalien tekniikoiden kehittämiseksi malminetsinnässä ja kaivostoiminnassa.

Kaksivuotinen tutkimushanke alkaa todennäköisesti maaliskuussa

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta vastaa hankkeessa lennokkien sääntelyn selvittämisestä. Selvitystyö kuuluu tiedekunnassa toimivan ilmailu- ja avaruusoikeuden instituutin toimialaan.

Lapin yliopiston osalta vastuuhenkilönä toimii kansainvälisen oikeuden professori, ilmailu - ja avaruusoikeuden instituutin johtaja Lotta Viikari.

Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastaa tutkija Mikko Huttunen.

Geologian tutkimuskeskus toteuttaa vertailuanalyysin lennokki- ja mittausteknologiasta, selvittää käyttäjien tarpeet sekä suorittaa kenttätestit lennokkien ja erilaisten mittausmenetelmien yhteensopivuudesta.

Kaksivuotiseen Unmanned Aerial Vehicles in Mineral Exploration and Mining Operations in the Arctic Areas of Finland (UAV-MEMO)  -hankkeeseen osallistuu tutkimuslaitosten ohella paikallisia pk-yrityksiä sekä malminetsintä- ja kaivosyhtiöitä.

Hanke on käynnistymässä kuluvan kuukauden eli maaliskuun aikana.

Tutkimushankkeen kokonaisrahoitus on noin 380 000 euroa. Tekesin lisäksi hanketta ovat rahoittaneet malminetsintä - ja kaivosyritykset 20 000 eurolla.

Lisäksi hankkeessa on Lapin yliopiston ja Geologian tutkimuskeskuksen omarahoitus, 20 000 euroa.