Säästöt jakavat kansanedustajaehdokkaat kahteen leiriin

Valtion ja kuntien menojen leikkaustarve jakaa Oulun vaalipiirin kansanedustajaehdokkaiden mielipiteet. Vajaa puolet ehdokkaista on sitä mieltä, että menoja on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja. Hiukan yli puolet ehdokkaista vastustaa asiaa.

vaalit
Myyjä ottaa rahaa kassasta.
Yle

Noin 45 prosenttia Oulun vaalipiirin kansanedustajaehdokkaista on sitä mieltä, että valtion ja kuntien menoja on tasapainotettava ensisijaisesti leikkaamalla menoja. Täysin samaa mieltä asiasta on joka kymmenes ehdokas ja jokseenkin samaa mieltä joka kolmas.

Noin 56 prosenttia ehdokkaista on puolestaan sitä mieltä, että menoleikkaukset eivät saa olla ensisijainen keino tasapainotettaessa valtion ja kuntien menoja. Noin 13 prosenttia ehdokkaista on asiasta täysin eri mieltä ja 42 prosenttia jokseenkin eri mieltä.

Juustohöylä ei toimi

Kansanedustajaehdokas Hanna Sarkkinen Vasemmistoliitosta vastustaa juustohöylämallia.

– Julkinen talous saadaan tasapainoon jos työttömyys saadaan laskuun. Työttömyyttä pitää alentaa elvyttämällä ja järkevillä julkisilla investoinneilla. Ne maksavat itsensä takaisin talouden pyörien lähtiessä pyörimään ja työllisyyden parantuessa. Leikkaaminen hyydyttää talouden ja aiheuttaa inhimillisiä ongelmia, Sarkkinen sanoo Ylen vaalikonekyselyssä.

Menoja on vähennettävä

Keskustan ehdokas Mirja Vehkaperä on jokseenkin samaa mieltä, että julkisia menoja on leikattava.

– Tarvitsemme kuntien lakisääteisten palveluiden järjestämiseksi rakenteellisia uudistuksia. Pelkillä leikkauslistoilla ei voida edetä, mutta menoja on pakko vähentää, Vehkaperä toteaa.

Ympäristölle haitallisia tukia on varaa leikata parin miljardin euron verran, sanoo Vihreiden ehdokas Esa Aalto.

– Lisäksi verotusta on kiristettävä.