Vaalikone: Geenimuunneltua ruokaa – ei kiitos! Aika monelle kokoomuslaiselle maistuisi

Suomalaiset eivät kasvata ja syö tulevaisuudessa geenimuunneltua ruokaa, jos uudet kansanedustajat pitävät päänsä. Ylen vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista selvä enemmistö ei usko, että geenimuunneltu ruoka on turvallista.

politiikka
Grafiikka
Yle Uutisgrafiikka

Vaalikoneen kysymys geenimuunnellun ruoan turvallisuudesta ihmiselle ja ympäristölle saa selvän vastauksen. Kaikista vastanneista 77,9 prosenttia ei pidä geeniruokaa turvallisena. Päinvastaista mieltä on 17,3 prosenttia.

Geenimuunneltu menu ei näytä kovin jyrkästi jakavan pohjoisen ja etelän ehdokkaita, vaikka etelässä siihen suhtaudutaankin hieman suopeammin. Sen sijaan puolueiden maussa on selviä eroja. Kokoomuksen ehdokkaista joka kolmas kasvattaisi ja söisi geenimuunnellun ruoan turvallisin mielin. Keskustan ehdokkaista puolta harvemmalla on sama maku. Toisin päin katsottuna, keskustan ehdokkaista lähes 80 prosenttia epäilee geenimuunnellun tuotannon turvallisuutta. Sen sijaan kokoomuksen ehdokkaista alle 60 prosenttia on sitä mieltä, että huoleen on syytä.

Vihreiden, perussuomalaisten ja sosiaalidemokraattien kannat ovat lähellä keskustalaisia. Maanviljelijäehdokkaat suhtautuvat geeniruokaan hieman keskimääräistä luottavaisemmin.

Myös kielitausta näyttää vaikuttavan suhtautumiseen geenimuunnellun ruoan turvallisuuteen. Ruotsinkielisistä ehdokkaista sen hyväksyisi lautaselleen useampi kuin joka viides, suomenkielisistä hiukan harvempi eli noin 17 prosenttia.

Tutkimuksia tulkitaan eri tavoin  

Osa ehdokkaista on perustellut kantaansa. Yleisimpiä perusteluja ovat tutkimustulokset, joita tosin tulkitaan eri tavoin. Vaalikoneen väite on: Geenimuunneltu ruoka on turvallista ihmiselle ja ympäristölle.

Hannu Oskala (vihr.) Helsingin vaalipiiri. Vastaus: Täysin samaa mieltä.

– Geenimuunnellun ruoan turvallisuudesta näyttö on niin selvää kuin sen on mahdollista olla. Monet luonnontuotteet, kuten esim. kiivit eivät pääsisi markkinoille, jos ne testattaisiin yhtä tarkalla seulalla esim. allergisoivuuden suhteen kuin geenimanipuloidut kasvit.

Sari Raassina (kok.) Savo-Karjalan vaalipiiri. Vastaus: Jokseenkin eri mieltä.

– Pääosin kyllä, en kuitenkaan pidä siitä, että markkinoilla olisi tuotteita, joihin on käytetty siten geenimuunneltuja raaka-aineita, että syntyy terveysriskejä. Esim. maapähkinän geenejä siirrettäessä, voi allergisoiva vaikutus siirtyä geenin mukana.

Kysymykseen vastasi 1 684 ehdokasta, kysymyksen ohittaneet mukaan lukien.