Tutkimus: Suurempi rasvakudoksen määrä rinnassa vähentää rintasyövästä paranemisen mahdollisuuksia

Aiemmin on oletettu, että tiiviiseen rintakudokseen liittyy heikompi rintasyövän paranemisennuste. Tuore tutkimus osoittaa päinvastaista ja lisäksi, että kasvaimet olivat sitä aggressiivisempia, mitä matalampi tiiviys rintakudoksessa on.

Kotimaa

Itä-Suomen yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että matala rintakudoksen tiiviys huonontaa rintasyövän paranemisennustetta. Kasvaimet olivat tutkimuksen mukaan myös sitä aggressiivisempia, mitä matalampi rintakudoksen tiiviys oli.

– Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mitä suurempi on rintarauhasen prosentuaalinen rasvakudos, sitä huonompi on paranemisennuste. Toki muutkin tekijät vaikuttavat ennusteeseen, professori Ritva Vanninensanoo.

Vannisen mukaan tiiviit tai kansanomaisesti hyvin kiinteät rinnat puolestaan vaikeuttavat pienten syöpien havaitsemista mammografiassa.

– Esimerkiksi USA:ssa pitääkin jo nykyisin kertoa seulottaville, jos heillä havaitaan tiivis rintakudos. Näin he voivat halutessaan käydä lisäksi esimerkiksi ultraäänitutkimuksessa, Vanninen toteaa.

Itä-Suomen yliopiston tutkimukseen osallistui 270 Kuopion yliopistollisen sairaalan 32–86-vuotiasta rintasyöpäpotilasta. Tutkimus osoitti, että sekä tautivapaa elinaika että kokonaiselinaika olivat merkittävästi lyhempiä naisilla, joilla rintakudoksen tiiviys on hyvin matala, verrattuna niihin, joilla rintakudos on tiivistä.

– Aiemmin on otaksuttu, että tiiviiseen rintakudokseen liittyisi myös huonompi ennuste potilailla, joilla on juuri todettu rintasyöpä. Tutkimuksemme osittaa kuitenkin juuri päinvastaista eli nimenomaan rintakudoksen matala tiiviys huononsi ennustetta.

Tuloksilla voi Vannisen mukaan olla tulevaisuudessa olla merkitystä rintasyöpäpotilaiden ennusteen arvioinnissa ja hoidon suunnittelussa.

Mammografiaseulonnat kattavat ensi vuonna myös koko 60-69 -vuotiaiden ryhmän

Syöpäjärjestöistä kerrotaan, että maksuttomia mammografiaseulontoja järjestetään kaikissa kunnissa 50–59-vuotiaille, sekä jo lähes kaikissa kunnissa 69 ikävuoteen saakka. Ensi vuoden aikana kaikki 60–69-vuotiaat ovat seulontojen piirissä.

– Joukkoseulonnat tehdään meillä mammografiatutkimuksena, joiden perusteella tarvittaessa potilas lähetetään ultraäänikuvaukseen ja ohut- tai paksuneulanäytteeseen, kertoo syöpärekisteriseulontatoimintojen päällikkö Tytti Sarkeala.

Sarkealan mukaan rintasyöpäriski kohoaa 45 ikävuoden jälkeen ja rinnan kudosrakenne on 50 ikävuoden jälkeen yleensä vähemmän tiivistä, minkä vuoksi on katsottu, että joukkoseulonnat mammografialla kannattaa aloittaa 50-vuotiaana.