Tökkivät hoitoketjut ruuhkauttavat Taysin ensiavun Acutan

Pitkät jonotusajat, tyly henkilökunta, surkea ilmoittautumisautomaatti – muun muassa näin listaavat potilaat ensiapu Acutan puutteita. Acutassa suurimmaksi ongelmaksi nähdään surkeasti toimivat hoitoketjut.

Kotimaa
Acuta
Antti Eintola / Yle

Alueen terveyskeskusten lääkäriaikojen niukkuus ja jatkohoitopaikkojen puute ruuhkauttavat Acutan päivystystä enenevään tahtiin. Tarkkailussa ja erikoissairaanhoidon osastoilla joudutaan makuuttamaan potilaita, jotka eivät sinne sairautensa puolesta kuuluisi lainkaan.

Toimialuejohtaja Hannu Päivän mukaan Acutan käyttö on hurjasti lisääntynyt viime aikoina, sillä ihmiset tulevat päivystykseen, kun eivät saa lääkäriaikaa oman kunnan terveyskeskuksesta. Terveyskeskuksista taas lähetetään Acutaan jatkuvasti potilaita hoitopaikan järjestelyä varten, kun niiden omilla osastoilla on täyttä. Hoitoketjujen toimimattomuus on iso ongelma, arvioi Hannu Päivä.

– Meille tulee päivittäin potilaita terveyskeskuksista sen tähden, että siellä ei ole hoitopaikkaa potilalle. Sairauden tila on sellainen, että se pystyttäisiin hoitamaan omassa kunnassa, mutta ei ole tarjota hoitopaikkaa terveyskeskuksen osastolla.

– Meillä on myös tavattoman isoja ongelmia saada potilaita täältä jatkohoitoon. Eli täällä Acutassa on hoidettu ja tutkittu vaiva, joka voitaisiin jatkohoitaa omassa kunnassa, mutta jatkohoitopaikkaa ei sitten löydykään. Se taas vaikuttaa meidän hoitoaikoihimme, jotka tästä syystä venyvät tarpeettoman pitkiksi.

Päivän mukaan potilaita joudutaan myös ottamaan Taysin erikoissairaanhoidon osastoille tilanteessa, jossa asia voitaisiin hoitaa omassa terveyskeskuksessa.

Pitkät odotusajat?

Pitkät jonotusajat ovat herättäneet närää koko Acutan toiminnan ajan. Toimialuejohtaja Hannu Päivä kertoo, että tutkimus- ja hoitoajat ovat nykyään melko vakiintuneita sekä ns. aulapotilailla että vuodepaikoilla.

– Hyvin pitkiä hoitoaikoja on erittäin vähän. Aulapotilailla hoitoajan mediaanit eli se, mitä aulapotilaat yleensä joutuvat odottamaan, ovat nykyään puolestatoista kahteen tuntia. Aulassa alle neljän tunnin selviää noin 90 prosenttia potilaista.

– Hoitoryhmissä, jotka ovat makuupaikkalaisten hoito-ja tutkimuspaikkoja, yleisin hoitoaika on 3,2-4,2 tuntia. Mediaani ei suinkaan kerro koko totuutta eli vuodepaikkalaisista 85 prosenttia hoidetaan alle 6 tunnissa. Silloin puhutaan sen verran sairaista potilaista, että he ovat vuodepaikkalaisia.

Päivä korostaa, ettei kyse ole jonotuksesta vaan kokonaistutkimus- ja hoitoajasta.

– Sen puitteissa tehdään kaikki hoitotoimenpiteet ja laboratorio- ja muut tutkimukset, kipsaukset jne. Päätöksenteon tueksi tarvitaan yleensä tutkimuksia, joiden saaminen vie tietyn ajan. Jos esimerkiksi potilaasta otetaan laboratoriotutkimuksia, siinä menee 1,5 tuntia jo vastausten saamiseen eli sinä aikana ei suinkaan jonoteta jonnekin.