1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Yle Uutiset viittomakielellä

Eduskunta hyväksyi viittomakielilain

Viittomakielilaki on suppea yleislaki. Säännökset kielellisistä oikeuksista sisältyvät edelleen eri hallinnonalojen lainsäädäntöön.

Kuva: Seppo Suvela / Yle

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen viittomakielilaista.

Viittomakielilain sisältö hyväksyttiin ensimmäisessä käsittelyssä maanantaina.

Viittomakielilaki olisi suppea yleislaki. Säännökset viittomakieltä käyttävien kielellisistä oikeuksista sisältyisivät edelleen eri hallinnonalojen lainsäädäntöön.