Lapin perussuomalaiset myönteisimpänä Kemihaaran altaalle

Miten Lapin kansanedustajaehdokkaat suhtautuvat Kemihaaran tulvansuojelualtaaseen? Selvitimme asiaa Ylen vaalikonevastausten perusteella.

vaalikoneet
Kokonjärvi
Luontoa Kemihaaraan suunnitellun monikäyttöaltaan alueellaEsko Puikko / Yle

Yle avasi aiemmin kuluneella viikolla vaalikoneen (siirryt toiseen palveluun). Vaalikoneessa on vajaat neljäkymmentä väitettä, joista osa koskee pelkästään Lapin vaalipiiriä.

Vaalikoneeseen vastatessa on käytössä neljä eri vaihtoehtoa: täysin samaa mieltä, jokseenkin samaa mieltä, jokseenkin eri mieltä ja täysin eri mieltä.

Väitteet on myös mahdollista ohittaa vastauksissa.

Kemihaaran allas jakaa kokoomuksen ja SDP:n

Vaalikoneessa pyydetään ehdokkaita ottamaan kantaa myös seuraavaan väitteeseen: "Kemihaaraan pitää rakentaa tulvansuojeluallas."

Kyseessä on Lapin alueella paljon keskustelua herättänyt allashanke, jossa on suunniteltu altaan rakentamista Vuotoksen alueelle. Nimi on muuttunut Vuotoksesta Kemihaaran altaaksi.

Suurista puolueista vaalikoneeseen vastanneiden mielipiteet edellä mainittuun väitteeseen jakaantuvat eniten kokoomuksella ja demareilla.

Molemmissa puolueissa sekä myönteisesti että kielteisesti suhtautuvien määrä on vaalikoneeseen vastanneiden osalta suunnilleen sama. SDP:n 11 vastaajasta hienoinen enemmistö (kuusi vastaaja) on väitteen kanssa joko täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä.

Kokoomuksella neljä ehdokasta on täysin tai jokseenkin samaa mieltä ja kolme jokseenkin eri tai täysin eri mieltä.

Kokoomuksella vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista neljä vastaajaa yhdestätoista on ohittanut kysymyksen.

Myös keskustan ehdokkaiden näkemykset jakaantuvat. Enemmistö keskustan vastaajista suhtautuu väitteeseen kuitenkin myönteisesti.

Perussuomalaiset myönteisimpiä

Kaikkein myönteisimmin vaalikoneen väitteeseen "Kemihaaraan pitää rakentaa tulvansuojeluallas" suhtautuu puolueena perussuomalaiset.

Vaalikoneeseen vastanneista kaikki perussuomalaiset ovat väitteen kanssa täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä.

Sen sijaan perussuomalaisten kanssa vaaliliitossa oleva kristillisdemokraattien ehdokas on väitteen kanssa täysin eri mieltä.

Vaalikoneeseen vastanneista väitteen kanssa yleisesti ottaen eri mieltä ovat myös vihreiden, vasemmistoliiton, SKP:n ja jonkin verran myös RKP:n ehdokkaat.

Piraattipuolueen ja Itsenäisyyspuolueen vaalikoneeseen vastanneista ehdokkaista suurin osa suhtautuu väitteeseen myönteisesti. Muutos 2011 -puolueen ehdokkaiden suhtautuminen vaihtelee.

Kommunistisen Työväenpuolueen vastauksia ei vaalikoneessa

Ylen vaalikoneeseen oli torstai-iltapäivään kello 14:ään mennessä vastannut 94 Lapin vaalipiirin kansanedustajaehdokasta. Lapin vaalipiiristä eduskuntavaaliehdokkaita on asettanut 13 puoluetta.

Torstaina Ylen vaalikoneessa ainoastaan Kommunistisen Työväenpuolueen ehdokkaiden vastauksia ei ollut.

Kaiken kaikkiaan ehdokkaita Lapin vaalipiirissä on 119.

Kansanedustajaehdokkailla on mahdollisuus muokata henkilötietoja ja vaalilupauksia vaalikoneessa aina varsinaiseen vaalipäivään saakka, joka on 19. huhtikuuta.

_Korjattu 17.3.2015 kello 12.48: Kansanedustajaehdokkailla on mahdollisuus muokata henkilötietojen osalta vastauksia vaalikoneessa vaalipäivään saakka. _