Väitös: Media välittää kapean kuvan kuvataiteiljoista ja -taiteesta

Median välittämä kuva taiteesta on kaventunut. Tutkijan mukaan kuvataiteen saama palstatila on vähentynyt ja uutisointi keskittyy taiteen sijasta tekijään. Kuvataidetta ja sen saamaa palstatilaa Helsingin Sanomissa ja sanomalehti Karjalaisessa selvittänyt väitöstutkimus tarkastetaan lauantaina Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella.

kulttuuri
anna logren joensuun taidemuseossa

Median välittämä kuva taiteesta on kaventunut. Aihetta tutkineen Anna Logrènin mukaan kuvataiteen saama palstatila on vähentynyt ja uutisointi keskittyy taiteen sijasta tekijään.

Kuvataidetta ja sen saamaa palstatilaa Helsingin Sanomissa ja sanomalehti Karjalaisessa selvittänyt Logrènin väitöstutkimus tarkastetaan huomenna Itä-Suomen Yliopiston Joensuun kampuksella.

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan median ja kuvataiteen suhdetta 2000 luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä pohjoiskarjalaisesta vinkkelistä. Tutkimusajanjakson aikana kuvataiteen saama palstatila supistui. Samalla juttujen määrä myös väheni. kuvataiteesta kertovat jutut ottivat lisäksi keskiöön enemmänkin taiteen tekijän ja saavutukset, itse

Sellaisessa mediaympäristössä ei ole niin paljon tilaa taidearvioinneille

Anna Logrèn

taiteesta ei arvioita niinkään kirjoitettu.

- Mediassa ylipäätään korostetaan nykyisin henkilökeskeisiä juttuja. Sellaisessa mediaympäristössä ei ole niin paljon tilaa taidearvioinneille, Anna Logrèn sanoo.

Väitöstutkimuksen perusteella voidaan päätellä myös, että henkilöihin keskittyvästä uutisoinnista huolimatta taiteilijasta välitetään kuva joka on melko kapea otos todellisuudesta

- Se mediassa näkyvyyttä saava taiteilijuus on vain kapea siivu siitä todellisuudesta, missä taiteilija toimii ja toteuttaa sitä omaa taitelijuuttaan.

Pitkän linjan kuvataiteilijalle kuvio on tuttu. Juttujen määrä vähenee, samalla media on kuitenkin taiteilijalle ja taiteelle tärkeä kanava pohtii kuvataiteilija Outi Särkikoski.

- No ilman muuta se on tärkeetä. Tämä on julkista työtä, taiteilija tekee töitä itselleen ja muille ja hän haluaa esitellä sitä yleisölle. Media on se väline joka tiedottaa tästä.