Kevan sijoitusvuosi oli erinomainen

Keva keräsi viime vuonna sijoitustoiminnastaan 8,7 prosentin tuoton. Yhtiön mukaan mennyt vuosi oli odotuksia selvästi parempi.

talous

Eläkeyhtiö Kevan osake- ja pääomasijoitukset tuottivat yhtiön toimintakertomuksen mukaan olosuhteisiin nähden erittäin hyvin. Myös korkosijoitusten tuotto oli hyvä.

Kevan mukaan kunnallinen eläkerahasto kasvoi 42,3 miljardiin euroon. Siitä sijoitustoiminnan osuus oli 3,4 miljardia euroa ja maksutulojen rahastointiosuus loput 0,7 miljardia euroa.

Kevalla oli vuoden 2014 alussa sijoituksissa kiinni markkina-arvoltaan 36,5 miljardia euroa. Vuoden lopussa sijoitusten arvo oli 41,39 miljardia euroa. Arvo kasvoi 13,4 prosenttia vuodessa.

Parhaan tuloksen Keva teki pääomasijoituksillaan, peräti 22,8 prosenttia. Osakesijoitusten tuotto oli 12,5 prosenttia.

Kevan mukaan se keräsi sijoitustoiminnastaan markkina-arvoista tuottoa viime vuonna kulujen jälkeen yhteensä 8,7 prosenttia.

Yhteen laskien Keva on tehnyt kolmen vuoden aikana sijoituksillaan tulosta eläkkeitä varten 9,9 miljardia euroa.

Hyvistä luvuista huolimatta Keva varoittaa tulevaisuuden olevan huomattavasti nykyistä epävarmemman. Myös tuottojen kasvu jäänee entistä pienemmäksi.

Keva on kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista huolehtiva julkisoikeudellinen laitos. Sillä on lähes 700 000 vakuutettua.

Kelan palveluksessa oli viime vuoden lopussa 557 ihmistä.

Korjattu17.03.2015 klo 6.30. Keva ei ole yhtiö, vaan julkisoikeudellinen laitos