Laskukiista Kittilässä syvenee: Valtuuston puheenjohtaja vaatii nyt kiistanalaisen laskun asiakirjoja

Kittilän kunnanhallituksen maanantaisella esityslistalla on oikeudellisen asiantuntijan Pertti Eilavaaran lasku. Lasku koskee kunnanhallituksen neuvontaa, kirjelmien analyysia ja yksittäisten asioiden muistioita sekä oikeustapakoonteja. Vt. kunnanjohtaja esittää, että kunta ei maksa laskua muun muassa siitä syystä, ettei  vt. kunnanjohtajan Esa Mäkisen mukaan kunnalla ole mitään oikeudellisen asiantuntijan Pertti Eilavaaran tapaukseen liittyviä papereita, vaan pelkkä lasku.

Kuva: Sauli Antikainen / Yle

Kittilän kunnanvaltuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys vaatii, että Pertti Eilavaaran tapaukseen liittyviä asiakirjoja toimitettaisiin kunnanhallituksen ja valtuuston puheenjohtajalle eli Yritykselle itselleen ennen kunnanhallituksen maanantaista kokousta.

Yrityksen mukaan Pertti Eilavaara on laatinut kunnanhallituksen käyttöön useita muistioita, joita ei ole ollut kunnanhallituksen esityslistan liitteinä tai joita ei ole tuotu kunnanhallituksen kokouksissa jäsenten tietoon.

– Asiakirjat liittyvät usein  samaan aikaan kunnassa käsiteltävänä oleviin tai käsiteltäviksi tuleviin asioihin, joten niiden olisi tullut olla asioita valmistelevien tai niistä päättävien tiedossa, Yritys vaatii.

Yrityksen mukaan laskussa mainitaan myös kaksi Yritykseen itseensä liittyvää asiaa:

- 15.6.2014, T.Kurula ja M Mäkitalo, puhelut aiheena SK:n lehtikirjoitus, tutkintapyyntö ja valtuuston pj:n menettelyt 

sekä

- 26.9.2014 havaintoja kuntalain 40 §:stä ja arvioita päätöksen lainmukaisuudesta 5 sivua ja seitsemän sivua lopullisina

– Pyydän kunnanhallituksen puheenjohtajaa selvittämään, mitä valtuuston puheenjohtajan menettelyjä on ulkopuolisen oikeudellisen avustajan kanssa selvitetty ja miksi kunnan pitäisi olla vastuussa tällaisen selvittelyn aiheuttamista kustannuksista. Samoin pidän välttämättömänä, että oikeudellisen asiantuntijan havainnot kuntalain 40 §:stä ja arviot päätökseni lainmukaisuudesta saatetaan myös minun tietooni.

– Samoin haluan selvityksen siitä, millä tavoin näitä havaintoja ja selvityksiä käytettiin valtuuston päätöksenteon tukena siinä vaiheessa kun valtuusto jätti vahvistamatta tekemäni pidätyspäätöksen, Yritys vaatii.

Yrityksen mukaan vasta asiakirjojen toimittamisen jälkeen olisi mahdollista arvioida, miltä osin selvitykset ovat palvelleet kunnan päätöksentekoa.

Asiakirjat ja selvitykset tulisi Yrityksen mukaan olla kunnanhallituksen käytössä ennen kuin se päättää laskun maksamisesta.

Yritys on jättänyt vaatimuksen Kittilän kunnanhallitukselle perjantaina.