Uusista lastentarhanopettajista ollaan iloisia – "Sijaisuuksiin ei ole aina saatu pätevää henkilökuntaa"

Eläköityminen ja sijaisuudet lisäävät pätevien lastentarhanopettajien tarvetta Kainuussa. Uusia kasvatustieteen kandidaatteja valmistuu AIKOPA:sta 17 ja uutta koulutusta toivotaan jo.

päivähoito
Lapset värittävät päiväkodissa
Marianne Mattila / Yle

Vuonna 2013 lastentarhanopettajan pätevöitymiskoulutuksen aloittaneet valmistuvat 21. maaliskuuta. Uusia kasvatustieteen kandidaatteja valmistuu AIKOPA:sta 17, joista kaikki kahta lukuun ottamatta sijoittuvat lastentarhaopettajiksi Kainuuseen.

– Joukkoon kuuluu pitkän linjan lastenhoitajantyötä tai muuta kasvatustyötä tehneitä. He hankkivat nyt pätevöitymisen. Se on hirmu hieno asia, että saadaan uusia lastentarhanopettajia, Kajaanin varhaiskasvatuksen tulosalueen johtaja Sirpa Kemppainen kertoo.

– Tässä on mukana kaikki Kainuun kunnat. Tämä on päänavaus, ja jokainen kunta saa osansa tästä määrästä, joka ei varmaan vielä ole riittävä.

Kemppainen kertoo puutteen kasvavan nykyisten lastentarhanopettajien eläköityessä.

Se, että Kajaanissa ei enää valmistu lastentarhanopettajia alkaa nyt näkyä. Sijaisuuksiin ei ole aina saatu pätevää henkilökuntaa, eli lastentarhanopettajan tilalle lastentarhanopettajaa.

Sirpa Kemppainen

– Eläköityminen vapauttaa lastentarhanopettajien paikkoja. Meillä on paljon seuraavan 5–6 vuoden sisällä eläköityviä lastentarhanopettajia. Aikaisemmin uusille lastentarhanopettajille ei ollut vähäisen lapsimäärän vuoksi virkoja. Nyt tarvetta on.

Valtakunnallisesti tilanne on huonompi

Kajaanissa vuosina 1974–2009 olleen lastentarhanopettajakoulutuksen loppuminen vaikutti pätevien lastentarhanopettajien määriin, ja vaikuttaa edelleen.

– Se, että Kajaanissa ei enää valmistu lastentarhanopettajia alkaa nyt näkyä. Sijaisuuksiin ei ole aina saatu pätevää henkilökuntaa, eli lastentarhanopettajan tilalle lastentarhanopettajaa, Kemppainen harmittelee.

– Koulutuksen lakkaaminen näkyi tietenkin opiskelijamäärässä. Aiemmin monet täällä opiskelleet jäivät myös tänne töihin.

Tilanne on silti vielä hyvä.

– Meillä Kajaanissa on vielä hyvä tilanne vakinaisten lastentarhanopettajien suhteen. Valtakunnallisesti, esimerkiksi Etelä-Suomessa tilanne on huonompi. Siellä päteviä lastentarhanopettajia voi olla vain 17 prosenttia päivähoidon työntekijöistä. Meillä vastaava luku on yli 40 prosenttia, Kemppainen kertoo.

Sirpa Kemppainen pitää pedagogista osaamista avainasiana. Uutta täydennyskoulutusta toivotaan jo.

– Se on erittäin tärkeää. Lastentarhanopettajalla on osaaminen tarjota juuri heidän kiinnostustensa mukaista toimintaa ja pedagogisesti viedä sitä sitten oikeaan suuntaan.

– Ilman muuta toivomme uutta koulutusta. Hakemuksia AIKOPA:sta on jo tehty ja katsotaan nyt, miten käy.