Heidi Hautala vaatii Fennovoima-sopimuksia julkisiksi

Työvoima- ja elinkeinoministeriö tiedotti tänään, että Fennovoiman uraaninhankintasopimus Venäjältä on kunnossa. Sopimus on salainen. EU-komissio on puuttunut Unkarin aikeisiin ostaa tulevan voimalansa polttoaine Venäjältä.

Ulkomaat
Heidi Hautala
Heidi Hautala.Yle

Europarlamentaarikko Heidi Hautala (vihr.) vaatii Euratomia julkistamaan Fennovoiman polttoainesopimukset. Hautala kertoo käyneensä kirjeenvaihtoa Euroopan atomienergiayhteisön Euratomin kanssa, mutta Euratom sanoo sopimusten olevan salaisia. Euratomin mukaan julkistaminen voisi haitata kaupallisia intressejä ja kansainvälisiä suhteita.

- Euratom on todennut minulle antamassaan kielteisessä asiakirjajulkisuuspäätöksessä, että komissiolla on oikeus kumota sen päätös. Vaadinkin nyt välittömästi komissiota kumoamaan kyseisen yleistä oikeustajua loukkaavan päätöksen. Kansalaisilla on oikeus tutustua siihen - yleisen turvallisuuden ja kansainvälisten suhteiden nojalla, Hautala kirjoittaa.

Fennovoiman polttoaineenhankinta nousi keskustelunaiheeksi, kun EU-komissio esti Unkaria sopimasta Venäjän kanssa ydinpolttoainetoimituksista tulevaan venäläisvalmisteiseen voimalaansa.

Sekä Paksin että Fennovoiman uraanin toimittaa Venäjä

Talouslehti Financial Times kirjoitti tänään, että EU-komissio ja Euratom olisivat estämässä Unkarin ja Rosatomin Paksin ydinvoimalahanketta. EU-komissio tiedotti päivällä, että se ei aio estää voimalan rakentamista mutta on puuttunut voimalan suunnitelmiin polttoaineen hankinnasta. Komissio aikoo julkistaa oman päätöksensä asiasta. Muut asiakirjat on julistettu salaisiksi.

Myös Suomeen rakennettava Fennovoiman ydinvoimala aikoo hankkia uraanin Venäjältä. EU-komission tiedottajan mukaan Fennovoiman ja Unkarin Paksin voimalan tilanteita ei kuitenkaan voi verrata toisiinsa.

Työvoima- ja elinkeinoministeri Jan Vapaavuori kiirehti päivällä lähettämään julkisuuteen tiedotteen, jonka mukaan Fennovoiman asiat ovat kunnossa.

- Hankkeet ovat täysin erillisiä ja luonteeltaan erilaisia hankkeita. Fennovoiman hanke lähti liikkeelle omistajien aloitteesta. Markkinalähtöisenä hankkeena se ei perustu hallitusten väliseen sopimukseen eikä Suomen valtio osallistu Hanhikivi 1 -hankkeen rahoittamiseen. Myös Fennovoiman polttoainesopimus on kunnossa, Vapaavuori kertoo tiedotteessa.

- Unkarin ydinvoimahanke on täysin valtion hallussa ja sopimukset ovat salaisia, TEM kertoo tiedotteessaan.

Julkinen päätös, salainen sopimus

Komissio sanoi päivällä Fennovoima-päätöksen olevan julkinen. Myöhemmin komissiosta tarkennettiin Ylelle, että EU-komissio ei ole puuttunut Fennovoima-päätökseen jonka Euratom teki. Fennovoima on tiedottanut saaneensa Euratomin päätöksessä polttoaineen käytölleen, mutta itse sopimusasiakirjat on salattu. Juuri näitä asiakirjoja europarlamentaarikko Hautala on pyytänyt.

Ministeriö selittää tiedotteessaan, miten Fennovoiman aikoo hankkia polttoaineensa.

- Fennovoimalla on voimassa Euroopan polttoainetoimiston (ESA) keväällä 2014 hyväksymä sopimus polttoainetoimituksista Rosatomin tytäryhtiön TVELin kanssa. Sopimus kattaa laitoksen 10 ensimmäistä käyttövuotta. Sopimuskauden jälkeen Fennovoima voi hankkia polttoaineensa vapaasti markkinoilta, TEM:n tiedotteessa sanotaan.

EU vahtii jäsenmaidensa energiapolitiikkaa. Unioni yrittää huolehtia siitä, että jäsenmaiden energiansaanti ei olisi riippuvainen yhdestä energiamuodosta tai –toimittajasta.