Talvivaaran ympäristörikosjuttu on saanut 138 korvausvaatimusta

Kainuun käräjäoikeus on vastaanottanut 138 vaatimuskirjelmää Talvivaaran ympäristörikosjuttuun. Korvausvaatimuksia ei enää oteta vastaan.

ympäristörikokset
Kaksi ihmistä katsoo suojapadon rakentamista.
Paula Hiljanen / Yle

Kainuun käräjäoikeuteen on saapunut 138 vaatimuskirjelmää liittyen valmisteilla olevaan Talvivaaran ympäristörikosjuttuun. Korvausvaatimusten vastaanottaminen päättyi perjantaina.

Korvausvaatimusten lähettämisen määräaika oli alun perin helmikuun lopussa, mutta sitä lykättiin joidenkin vaatimusten jättäjien pyynnöstä.

Vastaajat ovat kiistäneet syytteet törkeästä ympäristön turmelemisesta. Heitä syytetään muun muassa laiminlyönneistä kaivosyhtiön suunnittelu- ja tutkimusvaiheessa ja ympäristö- ja vesitalousluvan hakemisessa. Lisäksi vastaajia epäillään laiminlyönneistä kipsisakka-altaan rakentamisessa ja käyttöönotossa sekä jätteiden käsittelyssä ja sijoittamisessa.

Oikeusjutun pääkäsittelyn alkamisaikaa ei vielä tiedetä.