Sysmän tuulivoimalahanke nostattaa vastustusta ja pelkoa perinnemaiseman puolesta

Rekolanvuoren tuulivoimalahankkeesta on jätetty 70 muistutusta. Suurin huoli liittyy kuuden tuulimyllyn maisema-, melu- ja välkehaittoihin. Kunnanjohtaja näkee, että hanke voisi tuoda pieneen kuntaan työtä ja toimeentuloa.

luonto
Tuulivoimalan vastustajat.
Kirsti Pohjaväre / Yle

Sysmän Rekolanvuoreen suunnitteilla oleva tuulivoimala-hanke on saanut osakseen runsaasti vastustusta

Perjantaiseen jättöpäivään mennessä rakennustarkastaja Marko Pynnösen pöydälle on tullut noin 70 muistutusta, laajimmat 15-sivuisia. Pynnösen mukaan 70 prosenttia muistutuksista on Sysmän kesäasukkailta. Kirjeissä nousee esiin kolme pääasiaa.

– Maisema-asiat kiinnostavat. Sen lisäksi tuulimyllyjen aiheuttamat meluarvot ja välke eli pyörivien myllynsiipien vilkkuva varjostus ovat esillä - eli normaali ennakkoluuloisuus tuulivoimahanketta kohtaan, sanoo Pynnönen.

Tuulivoimalaa vastustavat kuntalaiset ja loma-asukkaat ovat perustaneet sosiaaliseen mediaan yhteisön, joka on koonnut aiheesta omaa tietoa. Some-yhteisön perustanut, Sysmän kesäasukas Tapio Pitkäranta kirjoittaa aiheesta blogissaan.

Pitkärannan blogikirjoituksen mukaan Sysmän asukkaat ihmettelevät tuulivoimayhtiön havainnekuvia, joissa 220 metriset voimalat eivät näy puiden takaa, vaikka sijaitsevat 60 metristen mäkien päällä. Sosiaalisen median yhteisö julkaisi sivuilla omat kuvansa Luhangan tuulipuistosta, jossa voimalaitokset hallitsevat järvimaisemaa vielä viiden kilometrin päässä voimaloista.

Matkailuyrittäjä pelkää rauhallisen maalaismaiseman katoavan

Alueen matkailuyrittäjä Marko Helmisen mukaan tuulivoimalahanke on ristiriidassa Sysmän arvojen ja imagon kanssa.

– Sysmä on vanha maalaispitäjä. Hiljainen koskematon luonto, hiljainen maisena ja kultturimaisema ovat niitä arvoja, joilla Sysmää markkinoidaan. Omien asiakkaitteni mukaan tänne tullaan rauhoittumaan koskemattomaan luontoon. Nyt rytätään se imago, mitä on useampia vuosia markkinoitu, sanoo Helminen.

Helmisen neljännessä sukupolvessa toimivalta maatilalta on alle kaksi kilometriä lähimpään suunniteltuun voimalaan. Maatilan rajalta on muutama sata metriä hankealueeseen.

– Jos takapihalla seisoisi 200 metriä korkeat roottorit, ei ole enää perinnemaisemaa tai luonnonkaunista Sysmää. Lisäksi voimala-alueen 600 hehtaaria on toiminut sysmäläisten virkistysalueena sukupolvet. Olen vihreän energian kannalla, mutta nämä tulevat liian lähelle ja haittavaikutuksia ei ole tutkittu tarpeeksi, sanoo Helminen.

Nyt rytätään se imago mitä on useampia vuosia markkinoitu.

Marko Helminen

Tapio Pitkärannan blogikirjoituksen mukaan tuulivoimahankketta on myös myyty kunnalle virheellisillä myyntipuheilla. Pitkäranta kirjoitaa, että kiinteistöverotuottoa on yliarvioitu 300 prosenttia, rakentamiskulujen hyötyjä 600 prosenttia ja yhteisöveroa mahdollisesti vielä näitä enemmän.

Kunta on myynyt Ala-Vehkajärven rannalta Otamonportista tontteja. Niiden omistajille tuulivoimahanke on tullut yllätyksenä. Lähin tontti sijaitsee 2,3 kilometrin päästä voimalasta.

– Järvimaisemaan sijoittuvalla tuulivoimahankkeella voi olla isoja vaikutuksia Sysmän taloudelle, jos tonttien arvo ja potentiaalisten investointien määrä laskee, kirjoittaa Pitkäranta.

Tuulivoimaloita vastustava yhteisö ehdottaa vaihtoehdoksi hakevoimalaa.

Kunnanjohtaja näkee hankkeessa mahdollisuuksia

Kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoen mukaan vastustajat ovat lähinnä yksittäisiä kuntalaisia ja loma-asukkaita. Alkuvaiheen jälkeen myös kiinteistöveron tuotto-odotukset ovat selkeytyneet.

Kitkiöjoki lupaa, ettei Sysmä aja hanketta väkisin.

– Emme lähde siitä, että tämä hanke on ehdottomasti saatava. Mikäli luvan edellytykset täyttyvät, niin kunnanhallitus on linjannut suhtautuvansa siihen myönteisesti. Lupaviranomainen tutkii itsenäisesti asiaa ja sitä kautta hanke ehkä toteutuu. Tämä ei ole kunnan hanke, Kitkiöjoki muistuttaa.

Kunnanjohtaja näkee, että hanke voisi tuoda Sysmään työtä ja toimeentuloa. Kitkiöjoen mukaan tuulivoima on kotimainen energiamuoto, johon kannattaa satsata.

Tuulivoima tulee yleistymään ja siihen kannattaa nyt satsata, vaikka se olisi nyt kalliimpaa ja tehtäisiin osittain valtion tuella.

Marketta Kitkiöjoki

– Tämä on edistyksellistä ja strategisesti pitkällä aikavälillä positiivinen asia. Tuulivoima tulee yleistymään ja siihen kannattaa nyt satsata, vaikka se olisi nyt kalliimpaa ja tehtäisiin osittain valtion tuella.

Kritiikin maisemahaitoista ja imagon tahriintumisesta kunnanjohtaja tyrmää täysin.

– Havainnekuvista käy ilmi, että maisemahaitta Otamonportin alueelle on vähäinen ja ne tontit kuuluvat asemakaava-alueeseen. Meillä on rannalla vieri vieressä vapaa-ajanasuntoja, eikä sekään ole luonnonmukainen miljöö. Siitäkin meitä moititaan, että rannat pitäisi olla vapaana. Emme voi pitää aluetta minään reservaattina, Kitkiöjoki painottaa.

Vastustajat ihmettelevät havainnekuvia

Suunnitellut kuusi tuulivoimalaa sijaitsevat Sysmässä Rekolanvuoren alueella. Tuulimyllyjen rakentajan OX2-yhtiön mukaan yhden voimalan tornin maksimikorkeus on 145 ja siiven pituus 65–70 metriä. Kaikkiaan tuulimyllyn korkeus on enintään 215 metriä.

Hämeen ELY-keskukselle esitellyn hankekuvauksen mukaan lähin vakituinen asutus sijaitsisi 900 m päässä suunnitellusta voimalasta. Etäisyys lähimpiin vapaa-ajan asuntoihin on 1,5 kilometriä.

– Ei näitä tuulimyllyjä pystytä kätkemään luontoon. Tuulimyllyjen aiheuttamat melu, valo, lentoestevalot muuttavat rauhallisen maalaismaiseman. Tämä on luonnon tasapainon tuhoamista urakalla, sanoo Sysmänkesäasukas Seppo Siivola.

Tämä on luonnon tasapainon tuhoamista urakalla.

Seppo Siivola

Tuulivoimalan rakentajan OX2- yhtiön projektijohtaja Pasi Tammivaaran mukaan välke- ja melumallinnukset vaikuttavat suunniteltuun sijaintiin.

– 2,3 kilometrin etäisyys on meidän näkökulmasta enemmän kuin riittävä. Vesi heijastaa ääntä, mutta ei voimista. Tuulivoimala kyllä näkyy. Luhangassa lähin asuintalo on 770 metrin päässä, joka nykysäädösten mukaan ei edes ole enää mahdollista, sanoo Tammivaara.

Rantaa Sysmässä.
Otamonrannalta on myyty tontteja, joista matkaa tuulimyllyille on reilu kaksi kilometriä. Kirsti Pohjaväre / Yle

Ympäristöarviointia ei Ely-keskuksen mukaan tarvita

Tuulimyllyhankeen kehittäjänä toimiva NWE Sales Oy on teettänyt selvitykset tuulimyllyjen aiheuttamasta melusta ja välkkeestä sekä alueen luontoarvoista. Selvitysten mukaan tuulivoimaloiden lavat saattavat näkyä 5–10 kilometrin ja tornit 20–30 kilometrin päähän.

Voimalat tulevat ilmeisesti näkymään Sysmän kirkonseudulle sekä Nuoramoisten ja Päijätsalon arvoikkaiksi lukokitelluille maisema-alueille. Alueilla havaittiin neljässä paikassa luonnonsuojelulailla suojeltua valkolehdokkia. ELY-keskuksen tietojen mukaan alueelta on liito-oravahavainto.

ELY-keskuksen mukaan pelkästään maisemalliset vaikutukset ja mahdolliset luontovaikutukset eivät kuitenkaan yksin riitä ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamiseen hankkeessa, koska tuulivoimalahanke on alle kokorajojen.

Yva-menettelyä sovelletaan yli kymmenen tuulimyllyn tai kokonaisteholtaan väintään 30 megawattin laitoksiin. Sysmän hankkeen kokonaisteho olisi enintään 20 megawattia.

Sysmän rakennustarkastaja Marko Pynnösen mukaan muistutukset käydään läpi, ja katsotaan onko esteitä suunnittelutarveratkaisun tai rakennusluvan myöntämiseen.

– Katsomme tarvitaanko esimerkiksi rakennushankeen vastaavalta taholta lisäselvityksiä, sanoo Pynnönen.

Tavoitteena on saada esitys teknisen lautakunnan lupajaoston käsittelyyn ennen toukokuun loppua. Jaostossa asiasta päättää kolme sysmäläistä henkilöä.