Keskiluokka maksaisi perintöveron poistamisen

Ruotsi ja Norja ovat luopuneet perintöverosta. Pitäisikö Suomen tehdä samoin? Pitäisi, sanovat Perheyritysten liitto ja PTT. Ei, sanovat muut asiantuntijat ja muistuttavat, että veron poistaminen kävisi keskiluokalle kalliiksi.

politiikka
Fazerin omistajasukuun kuuluva Karl Fazer.
Ruotsi ja Norja ovat luopuneet perintöverosta. Pitäisikö Suomen tehdä samoin? Pitäisi, sanovat Perheyritysten liitto ja PTT. Ei, sanovat muut asiantuntijat ja muistuttavat, että veron poistaminen kävisi keskiluokalle kalliiksi.

Viime vuonna perintö- ja lahjaveroa kilisi valtion kassaan puoli miljardia euroa. Mutta voisiko potin kerätä jollain muulla verolla? Kannattaisiko Suomen luopua perintöverosta kokonaan, kuten Perheyritysten liitto on pitkään esittänyt.

Liiton mukaan nykyinen veromalli aiheuttaa ongelmia yritysten sukupolvenvaihdostilanteissa.

– Monille perheyrityksille on ongelma, että perintöverojen maksuun saattaa mennä iso osa yritysten voitoista. Joudutaan maksamaan ylimääräisiä osinkoja, että pystytään perintövero maksamaan. Nämä lisäosingot ovat poissa yrityksen kehittämisestä ja investoinneista, perustelee Pellervon taloustutkimuksen PTT:n toimitusjohtaja Pasi Holm.

PTT selvitti Perheyritysten liiton pyynnöstä viime vuonna, voisiko Suomi seurata Ruotsin ja Norjan esimerkkiä ja poistaa perintöveron kokonaan. PTT:n selvityksen mukaan valtion tulot eivät välttämättä pienenisi, jos perintövero korvattaisiin omaisuutta myytäessä perittävää luovutusvoittoveroa kiristämällä.

Mutta mitä muut asiantuntijat sanovat ajatuksesta? Kuka hyötyisi, jos perintö- ja lahjavero korvattaisiin luovutusvoittoveroa kiristämällä?

Tavalliset perheet kärsisivät

– Jos perintö- ja lahjaverosta luovuttaisiin, se kiristäisi hyvin monessa tapauksessa verotusta. Kun perilliset sitten myisivät omaisuuden eteenpäin, siihen iskisi usein varsin ankara myyntivoitto, arvioi Veronmaksajien keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen.

– Jos menisimme vaikkapa esitettyyn Ruotsin malliin, rikkaimmat, jotka eivät koskaan joudu luovuttamaan omaisuuttaan, hyötyisivät. Tavalliset perheet, joissa varallisuus koostuu pääasiassa omistusasunnosta, taas maksaisivat senkin edestä veroa asuntoa myydessään, sanoo eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostoa johtanut Sampsa Kataja (kok.)

PTT:n Pasi Holmkin myöntää, että perintöveron poistaminen olisi erityisen edullista juuri vauraimpien suku- ja perheyhtiöiden omistajille.

– Eniten perintö- ja lahjaveron poistamisesta hyötyvät ne, joilla omaisuutta ei juurikaan myydä tai myydään erittäin harvoin. Eniten hyötyvät varmaan perheyritykset ja sukuyritykset, joilla on sadan vuoden historia, Holm sanoo.

Selvitykset puoltavat perintöveroa

Perintö- ja lahjaveron säilyttämistä ovat puoltaneet myös lukuisat viime vuosina tehdyt selvitykset. Niin Hetemäen suuri verotyöryhmä, VATT, ETLA kuin Talouspolitiikan arviointineuvostokin ovat pitäneet perintöveron säilyttämistä perusteltuna.

Katajan johtama eduskunnan valtiovarainvaliokunta päättikin viime töikseen ojentaa käden yrittäjille ja pidentää sukupolvenvaihdostilanteisiin liittyvää maksuaikahuojennusta viidestä kymmeneen vuoteen.

– Sukupolvenvaihdokset ovat olleet meille ongelma ja haluamme edistää yrittäjyyttä ja työllistämistä Suomessa. Siksi pidensimme maksuaikaa näinkin paljon, jotta pääsemme tästä vellomisesta isompiin veropoliittisiin kysymyksiin, Kataja perustelee.

Huojennus vain jatkajille

Yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdostilanteita helpotetaan erilaisilla huojennuksilla. Ehtona kuitenkin on, että perillinen saa vähintään kymmenen prosenttia yrityksestä tai maatilasta ja jatkaa sen toimintaa johtavassa asemassa.

Ongelmallisen korkeita perintöveroista voi tulla lähinnä silloin, kun huojennuksen ehdot eivät täyty. Käytännössä ongelmatilanteet koskevat lähinnä vanhojen, vakavaraisten perhe- ja sukuyhtiöiden omistajia.

Huojennusten rajaaminen vain aidoille jatkajille on asiantuntijoiden mukaan kuitenkin perusteltua, jos verovelvollisia pyritään kohtelemaan tasapuolisesti.

– Tiukka rajaus on kyllä tässä välttämätön, koska huojennus on merkittävä ja se halutaan antaa vain aidoissa sukupolvenvaihdostilanteissa, sanoo Veronmaksajien keskusliiton Teemu Lehtinen.

Veropakolaiset jättävät Suomen

Perhe- ja sukuyhtiöissä tilannetta katsotaan kuitenkin toisin. Kuluneella hallituskaudella perintöveroa nostettiin useaan otteeseen. Muutokset ovat kiristäneet erityisesti suurimpien perintöjen verotusta. Osa perhe- ja sukuyritysten omistajista katsoo verojen nousseen jo niin koviksi, ettei yrityksen sukupolvenvaihdosta enää kannata tehdä Suomessa.

Joulun alla Onnisen ja Onvestin suuromistaja Maarit Toivanen-Koivisto kertoi muuttavansa perheineen perintöveroja pakoon Portugaliin. Sammon hallituksen puheenjohtaja, miljoonäripankkiiri Björn Wahlroos on puolestaan muuttanut Ruotsiin.

A-studion haastattelussa samaa kertoo harkitsevansa Fazerin omistajasukuun kuuluva Karl Fazer, joka puhuu haastattelussa vain omissa nimissään.

– Me katsomme, että yritys on meillä niin sanotusti lainassa sukupolvelta toiselle ja me mietimme, että miten pystymme viemään yritystä järkevästi eteenpäin. Nykyinen malli johtaa siihen, että me emme näe järkevää tapaa rahoittaa sukupolvenvaihdosta.

Tällä hetkellä on vain kaksi vaihtoehtoa eli se, että myy osuutensa tai muuttaa pois Suomesta, Karl Fazer sanoo.

No, onko teidän perheenne aikeissa muuttaa?

– Omalta osaltani niin vastaan kyllä, Fazer vastaa.

Perintöverosta lisää A-studiossa tänään 16.3. klo 21.00 TV1.