yle.fi-etusivu

Heta-Liitto kanteli Kemin ja Lohjan vammaispalveluista

Kemissä henkilökohtaisen avun toimintaohje sisältää liiton mukaan useita lainvastaisia kohtia. Lohjalla ongelmana on taas ollut muun muassa palkkojen viivästyminen ja palkanlaskennan järjestelyt.

Kotimaa
Avustajat ulkoiluttavat kahta pyörätuolipotilasta.
Yle

Henkilökohtaisten avustajien työnantajien liitto on kannellut eduskunnan oikeusasiamiehelle Kemin ja Lohjan henkilökohtaisen avustamisen järjestelyistä.

Kemissä henkilökohtaisen avun toimintaohje sisältää liiton mukaan useita lainvastaisia kohtia. Liiton tiedotteessa todetaan, että ohjeiden perusteella kuntalainen saa virheellisiä tietoja henkilökohtaisen avun järjestämisestä ja sen piiriin pääsemisestä.

Kemissä henkilökohtaista apua on ollut saatavilla niin, että vaikeavammainen henkilö toimii itse työnantajana avustajalleen. Liiton mukaan on mahdollista, että avustettava on näin voinut joutua työnantaja-asemaan tahtomattaan, tai että hänen mielipidettään asiassa ei ole kuultu.

Lohjalla palkkahallinnon resursseista on pulaa

Lohjalla taas palkanmaksun viiveet ja palkkahallinnon järjestelyt ovat kantelun syynä. Heta-Liiton mukaan Lohjan kaupunki ei ole pystynyt tarjoamaan kaikille työnantajille palkanlaskennan palveluja, vaan osassa tapauksista työntantajat ovat hoitaneet palkanlaskennan itse.

Kaupunki ostaa palkanlaskennan palvelut tilitoimistolta, mutta palvelua ei kaupungin mukaan voida ostaa lisää. Kaupunki on ohjaamassa työnantajia hoitamaan palkanlaskennan itse.

Heta-Liiton mukaan muun muassa vammaispalvelulain tarkoituksen toteutuminen edellyttäisi kuitenkin sitä, että henkilökohtaisen avustajan työnantaja saisi palkkahallinnon palvelut kunnan kustantamana.

Liitto moittii Lohjaa myös siitä, että kunta ei noudata työehtosopimuksen mukaista palkanmaksun aikataulua. Heta-Liitto muistuttaakin Lohjaa siitä, että sen tulisi pitää huolta siitä, että työnantajat pystyvät noudattamaan työehtosopimusta.