1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Helsingin energiapeliin villi kortti – maa- ja aurinkoenergiaa syynätään nyt tosissaan hiilen korvaajaksi

Helsinki aikoo selvittää hajautetun tuotannon ja energiansäästön mahdollisuudet ennen syksyn voimalapäätöstä. Alun perin tarkoitus oli päättää kahden suuren voimalavaihtoehdon välillä.

Helsinkiläisillä on yksi Suomen suurimmista hiilijalanjäljistä. Kuva: Yle / Tommi Pesonen

Helsingin energiantuotantoa koskeva vääntö on saamassa uuden käänteen ratkaisun lähetessä. Alun perin valtuuston piti tehdä syksyllä päätös kahden voimalavaihtoehdon välillä. Ensimmäinen vaihtoehto on remontoida kaksi kivihiilivoimalaa polttamaan osin puupellettejä, toinen korvata Hanasaaren kivihiilivoimala Vuosaaren uudella monipolttoainevoimalaitoksella.

Nyt valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat päässeet yksimielisyyteen siitä, että niiden kilpailijaksi selvitetään kolmas vaihtoehto. Siinä lasketaan, kuinka paljon kivihiilen käyttöä voitaisiin vähentää maa- ja aurinkoenergian avulla. Tarkasteluun otetaan myös energian säästäminen.

Vuosaaren voimalasuunnitelmat ovat jo kertaalleen pienentyneet energian kulutusennusteiden laskettua. Nyt katsotaan, miten kulutusta voitaisiin vähentää enemmän kuin mitä kahden voimalavaihtoehdon taustaselvityksissä on ennustettu.

Ideat hajautetusta energiantuotannosta ja energiansäästöstä eivät ole tippuneet helsinkiläispäättäjien syliin taivaasta. Espoossa suuren maalämpövoimalan rakennustyöt ovat jo käynnissä ja Aalto-yliopiston professori Peter Lund arvosteli viimeksi viime perjantaina Helsingin jumiutumista suurten voimaloiden ratkaisuihin.

Säästääkö uusi vaihtoehto kymmeniä tai satoja miljoonia energiatunnelista?

Jos kantakaupungin talot käyttäisivät merkittävästi nykyistä vähemmän energiaa ja osa siitä tuotettaisiin lähellä maa- ja aurinkolämmöllä, se voisi lisätä houkutusta Hanasaaren purkamiseen.

Hanasaaren purkamissuunnitelmiin kun kuuluu 12 kilometriä pitkä tunneli, joka toisi korvaavaa lämpöä Vuosaaresta kantakaupunkiin. Tällainen tunneli on kallis. Samaan tunneliin kaavaillaan myös kantaverkkoyhtiö Finngridin sähkökaapelia ja Heleniltä on aiemmin arvioitu Finngridin mukanaolon säästävän Helenin rahoja kenties jopa 100-200 miljoonaa euroa.

Vaikka Vuosaareen rakennettaisiin isokin voimala, sen lämpö voitaisiin periaatteessa siirtää jo olemassa olevia lämpöjohtoja pitkin. Tätä ei pidetä kuitenkaan pidetä riittävän varmana ratkaisuna, kun kyse on niinkin tärkeästä asiasta kuin rakennusten lämmityksestä.

Selvitysvastuu kaupungin virkamiesten käsiin

Kahden alkuperäisen vaihtoehdon selvittäminen tehtiin kaupungin energiayhtiön Helenin vetämänä. Ylen tietojen mukaan nyt päätetyn kolmannen vaihtoehdon kokoamisessa päävastuu olisi kaupungin virkamiehillä kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistövirastoissa.

Energiansäästön mahdollisuuksia ja hajautettua energiantuotantoa on selvitetty jo useissa eri yhteyksissä. Siksi kaupungin päättäjät uskovat, että virkamiehet saavat syksyyn mennessä koottua ne varteenotettavaksi vaihtoehdoksi kahden vanhan vaihtoehdon rinnalle.