1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Taloustieteen professori uskoo liittovaltioon: "Finanssipoliittista ohjausta on pakko tiivistää"

Vaalien alla vaihtoehtoja talouden elvyttämiselle tarjotaan useasta suunnasta. Taloustieteen professori Kalevi Kyläheiko sanoo, että ainoa ratkaisua olisi tiivistää EU:n finanssipolitiikkaa liittovaltion suuntaan.

Kotimaan uutiset

Taantuman ajan eduskuntavaaliehdokkaat tarjoavat monenlaisia ratkaisuja talouden elvyttämiseen. Valtaosa puolueista on vallitsevan järjestelmän kannalla mutta etenkin eduskunnan ulkopuoliset puolueet tarjoavat radikaalejakin vaihtoehtoja: markka takaisin ja oma pankki tilalle. Taloustieteen professori Kalevi Kyläheiko ei lämpene ehdotuksille.

Markka kurjistaisi Suomea entisestään

Eurovastaiset puolueet haikailevat markan perään. Taloustieteen professori Kalevi Kyläheiko ei usko markan ratkaisevan ongelmia. Hänen mukaansa seuraukset olisivat hyvin samanlaisia kuin mitä Kreikalle saattaa tapahtua, jos Kreikka eroaa eurosta.

– Tässä taloustilanteessa markan arvo heikkenisi rajusti, tuontihinnat nousisivat, inflaatiopaine kiihtyisi, korkotaso nousisi ja valuutta heikkenisi entisestään. Lisäksi se tarkoittaisi kuluttajien ostovoiman ja velallisten aseman heikkenemistä ja sitä, että valtiovelka nousisi devalvaatioprosentin verran eli kymmeniä prosentteja, luettelee Kyläheiko.

Professori ei kiistä, etteikö joitain positiivisiakin vaikutuksia tulisi. Myönteiset puolet näkyisivät kuitenkin hitaasti.

– Vientiteollisuus saisi devalvaatioprosentin verran enemmän tuloja, jota se voisi hyödyntää investoimalla lisää tai alentamalla hintoja. Tähän menisi kuitenkin useita vuosia ja koko prosessi merkitsisi joka tapauksessa kansan kurjistumista ja työttömyyden kasvua.

Liittovaltio on ainoa pysyvä ratkaisua

Taloustieteen professori Kalevi Kyläheiko ihmettelee nihkeää suhtautumista EU:n liittovaltioita kohtaan. Hänen mukaansa tiiviimpi finanssipoliittiinen yhteistyö on ainoa tie ulos ahdingosta.

– On suuri paradoksi, että meillä on yhteinen rahapolitiikka ja yhteinen valuutta, mutta tiiviimpään finanssipolitiikkaan suhtaudutaan varauksella. Ongelma on se, että johtavat maat eivät innostu liittovaltiosta. Puuttuu selkeä finanssipoliittiinen taso.

Kyläheiko sanoo, että finanssipolitiikka tällaisena on liian kireää ja ohjaus tulee automaattisesti tiivistymään.

Liittovaltion suuntaan ollaan joka tapauksessa menossa.

Kalevi Kyläheiko

– Liittovaltion suuntaan ollaan joka tapauksessa menossa kohtuullisen pian. Finanssipoliittista ohjausta on pakko tiivistää.

Rahan painaminen tuhoaa kansantalouden

Markan lisäksi keskusteluun nousee aika ajoin kysymys rahan painamisesta. Taloustieteen professori Kalevi Kyläheiko sanoo, rahan painaminen ei ratkaise talousongelmia vaikka onkin houkutteleva vaihtoehto.

– Teknisesti tämä on hyvin helppoa varsinkin nyt digiaikana. Aina löytyy yrittäjiä: viimeisenä Zimbabwe, joka onnistuikin tuhoamaan koko kansantaloutensa, sanoo Kyläheiko.

Toinen esimerkki tulee Euroopasta ja tällä on Kyläheikon mukaan vaikutuksia myös euron nykyongelmiin.

– Klassinen esimerkki tulee Weimarin tasavallasta 20-luvun Saksasta. Rahan painaminen johti hyperfinflaatioon ja pitkälti myötävaikutti natsismin nousuun. Sen jälkeen saksalaiset ovat olleet äärimmäisen allergisia kaikkeen inflaation viittaavalle. Tämä näkyy tälläkin hetkellä ehkä jopa liioiteltuina painotuksina saksalaisten budjettitasapainovaatimuksille.

Lue seuraavaksi