Koirasta biojätemylly ja pakkausjätteet kierrätykseen – tuloksena selvää säästöä

Sekajätemäärän vähentyminen tuo merkittäviä säästöjä taloyhtiöille. Energiajätteen vastaanotto kaatopaikoilla on huomattavasti halvempaa kuin sekajätteen. Lajittelun innostamiseen kehitettiin Lahdessa kiinteistöille kilpailu, joka on jo tuottanut huomattavia tuloksia.

luonto
keittion roska-astiat
Juha-Petri Koponen / Yle

Lahden Liipolassa Romojen kotona biojätteestä huolehtii yksivuotias Elmeri-koira. Muutoin seitsemänhenkiseltä perheeltä syntyy pussi energia- ja sekajätettä päivässä. Sekajätteeseen menee erityisesti vaippoja. Keittiössä on neljä jätepönttöä, sisustukseen sopivat kori ja kangaspussi roikkuvat seinällä käytettyjä pattereita ja kaupasta tulevia muovipusseja varten.

– Se helpottaa lajittelua, että jätepöntöt ovat keittiön vetolaatikoissa, ja kun roskakatoksissa on paljon keräysastioita. Tässä kiinteistössä kierrätys on hyvin järjestetty, kehuu Anne-Maarit Romo.

Kaikkialla asiat eivät ole yhtä hyvin suunniteltu. Joissakin kiinteistöissä jäteastioiden määrä ja suhde on lajittelua ajatellen väärä. Sekajäteastioita voi olla kymmenen ja energiajäteastioita kaksi.

– Oikea määrä jäteastioita ohjaa myös lajittelua, sanoo kuljetusesimies Reijo Puranen, Hämeen Kuljetuspiste Oy:stä.

Liipolan Huippukadulla sijaitsevat kaupungin vuokratalot ovat mukana sadan muun kiinteistön kanssa jätelajittelukisassa. Kilpailu kestää kesäkuuhun saakka, mutta jo nyt on nähty jätekuormissa selvä muutos entiseen.

– Sekajätemäärät ovat vähentyneet noin sata tuhatta kiloa. Noin 30 sekajäteastiaa on voitu poistaa ja ne on korvattu energiajäteastioilla tai niitä ei ole tarvinnut korvata ollenkaan, kertoo Puranen.

Sekajätemäärän vähentyminen tuo merkittäviä säästöjä taloyhtiöille. Energiajätteen vastaanotto kaatopaikoilla on huomattavasti halvempaa kuin sekajätteen.

– Yhdeksän kuukauden mittausjaksolla on saatu taloyhtiöille tuhansien eurojen säästöt, sanoo Puranen.

Vain kolmannes yhdyskuntajätteestä päätyy kierrätykseen

Lahden Talot Oy:n järjestämä kilpailu tukee merkittävällä tavalla valtakunnallisia tavoitteita yhdyskuntajätteen vähentämisen osalta. Suomessa pääosa teollisesta toiminnasta syntyvästä jätteestä hyödynnettään energiana, mutta yhdyskuntajätteestä kierrätetään vain kolmannes. Ympäristöministeriön tavoitteena on, että kotitalouksien jätteestä kierrätetään puolet vuoteen 2016 mennessä.

Yhdeksän kuukauden mittausjaksolla on saatu taloyhtiöille tuhansien eurojen säästöt.

Reijo Puranen

– Näyttää siltä, että nykyisiä tavoitteita ei saavuteta ja lisätoimia tarvitaan, sanoo ympäristöneuvos Riitta Levinen ympäristöministeriöstä.

Ministeriössä mietitään parhaillaan, miten kierrätystä pystytään edistämään. Käytännön toimia on tulossa jo ensi vuonna, jolloin kaiken orgaanisen jätteen sijoittaminen kaatopaikalle tulee kielletyksi. Sekajätettä ei voi viedä sellaisenaan kaatopaikalle.

– Kaatopaikan pitäjä tulee arvioimaan biojätepitoisuuden ja biohajoavan jätteen kuormassa. Jos kuormaa ei voida ottaa vastaan, se palautetaan takaisin, sanoo Levinen.

Levisen mukaan Suomeen on perustettu paljon jätteenpolttolaitoksia, joissa biojätettä sisältävästä sekajätteestä voidaan tuottaa energiaa. Isommissa kiinteistöissä pitää Levisen mukaan biojätteen keräys järjestää erikseen. Lisäksi kotikompostointia suositellaan.

Lajittelunäytöksillä asennemuutosta

Päijät-Hämeessä lähes kaikki yhdyskuntajäte menee nykyisellään hyötykäyttöön. Lähes 95 prosenttia jätteestä hyödynnetään, ja vain rippeet päätyvät kaatopaikalle. Jätteiden lajittelua on toteutettu kaupunkiseudulla jo vuosia. Silti parannettavaa vielä riittää.

Jätteiden lajittelun isoin ongelma on kuljetusesimies Purasen mukaan asukkaiden motivaatiossa. Lajittelukilpailun myötä on nähty, että asenteeseen voidaan vaikuttaa neuvonnalla ja yhteisellä tavoitteella. Viime kesänä alkaneen kilpailun aikana on järjestetty muun muassa kymmenen neuvontatapahtumaa ja lajittelunäytöksiä.

– Asenteeseen vaikuttaa neuvonta ja ohjeistus. Meillä on tarjolla puhelinneuvontaa, lajitteluohjeet jaetaan postiluukusta asuntoihin ja keräyspisteellä ulkona on ohjeet. Lisäksi teemme neuvontaa paikan päällä ja olemme toteuttaneet asukkaiden kanssa käyntejä Kujalan jäteasemalla. Kyllä kaikki keinot ovat olleet käytössä, sanoo Puranen.

Lajittelu alkaa siellä, missä jätteitä syntyy. Siksi kotona tarvitaankin yhtä monta lajitteluastiaa kuin on jätekatoksessakin. Ongelmana onkin usein perusjärjestelyjen puuttuminen asunnossa.

Pienillä valinnoilla on iso merkitys.

Reijo Puranen

– Useimmiten kotona on tiskipöydän alla kahdesta kolmeen jäteastiaa, mutta jätekatoksesta löytyy kuudesta seitsemän astiaa. Kotona pitäisi itse pystyä järjestämään lisää tilaa paperille, pahville, biojätteelle, lasille ja metallille. Välttämättä se kotona olevien astioiden määrä ei tue lajittelun tavoitetta, sanoo Puranen.

Puranen muistuttaa, että myös vuokranantajan pitäisi miettiä, miten jätelajittelu toteutetaan vuokrattavassa asunnossa. Jäteneuvonnan myötä ongelmajätteitä tulee kiinteistöistä Purasen mukaan vain vähän.

– Jätekatoksiin ei tule varsinaista ongelmajätettä, mutta käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkaromuja saattaa joskus löytyä, esimerkiksi astianpesukone. Joskus tulee vastaan jopa sohva. Mutta niiden poiskuljetus on asukaan omalla vastuulla.

Kiinteistöjen välisessä kilpailussa kerätään pisteitä. Pisteitä saa muun muassa jätteen vähentämisestä ja jätekatoksen siisteydestä. Eniten pisteitä kerännyt kiinteistö palkitaan. Hyvien lajittelutulosten myötä Lahden Talot Oy aikoo jatkaa kilpailua toisenkin vuoden ja mahdollisesti laajentaa muuallekin kaupunkiin.

– Pienillä valinnoilla on iso merkitys. Jokaisella valinnalla on väliä, sanoo Puranen.