Metsäpeurat ovat vähentyneet Kainuussa entisestään

Kainuun metsäpeurakanta on pienentynyt kahden viime vuoden aikana. Kanta on nyt saman suuruinen kuin 1980-luvulla. Tuoreimman laskennan mukaan metsäpeurojen määrä on kasvanut Pohjanmaalla.

luonto
Metsäpeuratokka helikopterista kuvattuna
Yle / Kalle Heikkinen

Luonnonvarakeskuksen metsäpeuralaskentojen mukaan Kainuussa talvehtiva metsäpeurakanta on kooltaan noin 700 yksilöä, mikä on 93 peuraa vähemmän kuin vuonna 2013 tehdyssä laskennassa. Kannan kooksi arvioitiin silloin noin 800 yksilöä.

Kainuun metsäpeurakanta on pienentynyt kahden viime vuoden aikana, ja se on nyt samansuuruinen kuin 1980-luvun lopulla. Sotkamon alueella talvehtinut Kainuun metsäpeurakanta laskettiin helikopterin avulla 11.–14. maaliskuuta. Havaituista reilusta 680 peurasta noin 13 prosenttia oli vasoja.

Luonnonvarakeskus kertoo tiedotteessaan, että pantapeurahavaintojen ja rajavalvontaviranomaisten ilmoitusten perusteella on mahdollista, että joitakin metsäpeuroja on jäänyt talvehtimaan Venäjän Karjalan puolelle rajan läheisyyteen. Yhdestä pantapeurasta on muun muassa saatu hiljattain havainto Venäjän Karjalan Jyskyjärveltä.

Luonnonvarakeskus kertoo laskenta-alueen perustuneen esikartoitukseen, joka pohjautui Kainuun metsäpeurojen GPS-pannoista saatuihin havaintoihin, Luonnonvarakeskuksen ja Suomen riistakeskuksen maastokartoituksiin sekä yleisöltä saatuihin havaintoihin.

Laskennassa kaikki tiedossa olleet peurahavainnot tarkistettiin ja laskenta-alueet lennettiin tarkoin, jotta kaikki peurat saatiin mukaan laskentaan. Yksilömäärät laskettiin jokaisesta laumasta otetuista valokuvista.

Luonnonvarakeskuksen mukaan laskentaolosuhteet olivat haastavat, koska hankikelit helpottivat peurojen liikkumista. Peurojen talvinen ydinalue on kuitenkin suppea, ja se onnistuttiin laskemaan yhden työpäivän aikana. Myös muutamat jo kevätvaellukselle lähteneet peuralaumat onnistuttiin tavoittamaan laumoissa olleiden pantapeurojen seurantatietojen avulla Ontojärven lounaispuolella.

Metsäpeuroja esiintyy Suomessa Pohjanmaalla Suomenselällä ja Kainuussa. Maaliskuun alussa tehdyn laskennan mukaan metsäpeurojen määrä on kasvanut hieman Pohjanmaalla, kerrotaan Luonnonvarakeskuksesta.