1. yle.fi
  2. Uutiset

Näin kauan Kollajasta on puhuttu – kokosimme listalle Kollajan vaiheita vuodesta 1959 alkaen

Kollajan allas on noussut esiin säännöllisesti. Kokosimme yhteen muutamia vaiheita Kollajan varhaishistoriasta tähän päivään.

luonto
Havainnekuva Kollajan tekojärvestä.
Pohjolan Voima on suunnitellut Kollajan altaan rakentamista 1980-luvulta lähtien.YLE

Vuonna 1959 tie- ja vesirakennushallitus saa valtioneuvostolta tehtäväkseen selvittää veden säännöstelyaltaan rakentamista Iijokeen.

Vuonna 1963 julkistetaan Siuruan tekoaltaan hanke. Suunnitelmissa oli 250 neliökilometrin ja 1100 miljoonan kuutiometrin tekojärvi. Hanke ei kuitenkaan edennyt, ja sitä pidettiin kalliina.

1970-luvulla iskee energiakriisi ja Siurua-suunnitelmat nostetaan esiin.

1980-luvulla Siurua-hanke muuttuu pienemmäksi Kollaja-hankkeeksi.

Vuonna 1983 alkavat Iijokisoudut, joilla vastustetaan Iijoen rakentamista ja tekoallashanketta.

Vuonna 1987 tulee voimaan koskiensuojelulaki. Uusi laki ei mahdollista Kollaja-hanketta, ja keskustelu Kollajasta päättyy pitkäksi aikaa. Pohjolan Voima saa korvauksia, kun hanke näyttää kariutuneen.

Kollaja-puheet voimistuvat 20 vuoden tauon jälkeen

Vuonna 2007 Pohjolan Voima aloittaa ympäristövaikutusten arviointiselvityksen Kollajan altaasta ja esittää koskiensuojelulain päivittämistä. Selvitys valmistuu vuonna 2009. Lue Ylen juttu.

Vuonna 2009 Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus toteaa lausunnossaan, että Kollaja heikentäisi merkittävästi Pudasjärven Natura-alueen luontotyyppejä ja aiheuttaisi haitallisia ympäristövaikutuksia. Lue Ylen juttu.

*Vuonna 2009 *ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk.) sanoo, että hän ei tue koskiensuojelulain muuttamista sellaiseksi, että Kollaja voitaisiin rakentaa. Syynä on ympäristökeskuksen arvio. Lue Ylen juttu.

Tammikuussa 2014 Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus toteaa, että Kollajan altaasta ei olisi ympäristöhaittaa. Elyn luonnonsuojeluyksikön päällikkö Eero Melantie jättää eriävän mielipiteen. Ennen ely-keskuksen hyväksyntää Pohjolan Voima on tarkentanut suunnitelmiaan. Lue Ylen juttu.

9. maaliskuuta 2015 Pudasjärven kaupungin Kollaja-työryhmän kannanotossa esitetään, että vesivoiman rakennushanke pitää toteuttaa, mutta tietyin ehdoin. Seuraavana päivänä Pudasjärven kaupunginhallitus äänestää, että Kollaja-hanketta ei tule viedä eteenpäin. Lue Ylen juttu.

19. maaliskuuta 2015 Pudasjärven kaupunginvaltuusto äänestää Kollajan kohtalosta.

Lähteet: Ylen arkisto, valtion ympäristöhallinnon Siuruan ja Kollajan allashankkeet -sivusto.

Lue seuraavaksi