Ylimpien oikeusistuinten yhdistäminen sopisi KKO:lle

Korkein oikeus (KKO) pitää ylimpien oikeuksien yhdistämistä perusteltuna. Syinä olisivat lainkäytön yhdenmukaisuuden ja laadun turvaaminen. Muutostarve kumpuaa viimeisten 20 vuoden aikana tapahtuneista muutoksista, kuten Euroopan Unionin ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen asettamista vaateista lainkäytölle.

Kotimaa
Korkeimman hallinto-oikeuden talo Helsingin Fabianinkadulla.
Yle

Korkein oikeus (KKO) pitää ylimpien oikeuksien yhdistämistä perusteltuna. Oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa KKO kannattaa korkeimman oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) yhdistämistä koskevan jatkoselvityksen tai valmistelun aloittamista. Hyötyjen arvioidaan näkyvän erityisesti pitkällä aikavälillä.

Keskeisenä syynä KKO näkee lainkäytön yhtenäisyyden ja laadun varmistamisen. Yhdistämisellä voitaisiin turvata laintulkinnan yhdenmukaisuutta, selkeyttää nykyisten tuomioistuinlinjojen toimivallanjakoa sekä laajentaa ja syventää ylimmän oikeusasteen asiantuntemusta. Samalla resurssit tulisivat käyttöön tehokkaasti.

KKO:n näkemyksen mukaan lainkäytön ympäristö on muuttunut merkittävästi viimeisten 20 vuoden aikana. Kansainvälistyminen sekä Suomen liittyminen Euroopan unioniin ja Euroopan ihmisoikeussopimukseen on asettanut uudenlaisia laatuvaatimuksia lainkäytölle. KKO uskoo, että tulevaisuudessa tuomioistuinten ratkaistaviksi tulee yhä vaativampia ja monisyisempiä asioita.

KKO ehdottaa, että yhdistämisestä saatavien kokemusten myötä voisi arvioida myöhemmin uudelleen myös alempien oikeusasteiden tuomioistuinten asemaa sekä tuomioistuinlaitoksen kehittämistä kokonaisuutena.

Oikeusministeriössä on selvitetty ylimpien tuomioistuimien eli korkeimman oikeuden (KKO) ja korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) mahdollisen yhdistymisen hyötyjä ja haittoja. Tammikuussa oikeusministeriön työryhmä otti myönteisen kannan korkeimpien oikeusasteiden yhdistämiseen.

Korkeimpien oikeuksien mahdollinen yhdistäminen ajoittuisi 2020-luvulle.