1. yle.fi
  2. Uutiset

Talvivaara täyttyy vedestä, juoksutuskiintiöt on jo käytetty

Talvivaarassa on vielä jonkin verran tilaa kevään sulamis- ja sadevesille, mutta tämän vuoden ympäristöluvan mukaiset juoksutuskiintiöt on jo käytetty.

Talvivaara
Purkuputkea rakennetaan Talvivaaralla.
Jarmo Nuotio / Yle

Talvivaaran julkisselvittäjä Jari Salmisen tiedotteen mukaan Talvivaaran kaivoksen juoksutuskiintiöiden täyttyminen näin varhaisessa vaiheessa vuotta johtuu aikaisempien vuosien juoksutuskiintiöihin ja muun prosessiteollisuuden juoksutuskiintiöihin verraten poikkeuksellisen alhaisista kiintiöistä.

Latosuon ja Kortelammen altaiden kapasiteetti on käytännössä kokonaan hyödynnetty, niitä on käytetty kaivosalueen vesien varastointiin. Vesille on vielä jonkin verran tilaa, mutta sitä säästetään kevään sulamis- ja sadevesille.

Tiedotteen mukaan hallittu vesien ohijuoksutus luontaisia vesireittejä pitkin olisi päästävä tekemään viimeistään huhtikuun puolessavälissä.

Talvivaara Sotkamo Oy on ennen syksyllä tapahtunutta konkurssiaan hakenut Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta ympäristölupaa Nuasjärven purkuputken rakentamiselle, jota pitkin juoksutettaisiin puhdistettua vettä Nuasjärveen, joka on kaivoksen lähijärviä suurempi vesistö. Aluehallintovirasto ei ole antanut vielä päätöstä asiasta.

Purkuputkihakemuksella on haettu lupaa myös sille, että tämän vuoden juoksutuskiintiöiden puitteissa saisi ohijuoksuttaa 1,5 miljoonaa kuutiota puhdistettua vettä ennen kuin purkuputki rakennettaisiin ja ottaisiin käyttöön.

Salmisen tiedotteen mukaan ohijuoksutuksella kaivoksen akuutti vesiongelma voitaisiin ratkaista hallitulla ja ympäristön tilaa vähiten kuormittavalla tavalla. Aluehallintovirasto ei ole antanut vielä päätöstä purkuputkihakemukseen.

Lue seuraavaksi