Huolimaton roskien poltto voi roihahtaa maastopaloksi

Maa on nyt kuivaa. Pelastuslaitos on viime päivinä sammuttanut joitakin maastopaloja.

Kotimaa
Maastopalo
Yle

Varsinais-Suomen pelastuslaitos muistuttaa, että huolimattomassa roskien poltossa kytee maastopalon vaara. Puutarhajätteen poltto omalla tontilla on sallittua, jos yleiset säännökset sen sallivat, mutta se on osattava tehdä oikein.

Pelastuslaitos on tällä viikolla sammuttanut maastopaloja eri puolilla maakuntaa. Roskien poltto aiheuttaa grillien ja nuotioiden ohella eniten maastopaloja vuodessa. Viime vuonna syttyi lähes 50 roskienpoltosta aiheutunutta maastopaloa ainoastaan Varsinais-Suomen alueella.

Roskien poltto taajama-alueella rajoitettua

Puutarhajätteen poltosta ei tarvitse tehdä ilmoitusta viranomaiselle. Silti on varmistettava, että puutarhajätteen polttaminen tontilla on yleisten säännösten mukaan sallittua. Esimerkiksi kunnan ympäristösuojelumääräys on huomioitava.

Risujen poltto on usein kielletty tai rajoitettu taajama-alueella ja avotulen tekoon on oltava aina myös maanomistajan lupa. Myöskään naapurille ei saa aiheutua haittaa puutarhajätteen poltosta. Sekajätettä, muovia tai käsiteltyä puutavaraa ei saa lainkaan polttaa puutarhajätteen seassa.

Varaudu vedellä

Puutarhajätteet on luonnollisesti poltettava aina turvallisessa paikassa ja lähelle on hyvä varata vettä ja alkusammutin. Tulta on myös vartioitava. Tuhka saattaa pysyä kuumana useita päiviä polttamisen jälkeen ja syttyä uudelleen.

Jos palo leviää, paloa voi yrittää sammuttaa ensin itse alkusammuttimella. Jos palo ei sammu, on varoitettava muita ja soitettava viipymättä hätänumeroon 112.

Metsäpalovaroituksen aikaan avotulen tekeminen on kiellettyä.

Kulotus vaatii ilmoituksen pelastuslaitokselle

Kulotuksesta on ennakolta ilmoitettava aina alueen pelastuslaitokselle (pelastuslaki 2011/379, 8 §). Ilmoituksesta tulee selvitä kulotuspaikan sijainti, koko ja kulotuksen ajankohta.

Kuivanakin aikana saa kulottaa erityistä varovaisuutta noudattaen, ellei alueen pelastusviranomainen ole kieltänyt avotulen tekoa määräajaksi pelastustoimen alueella tai osassa sitä.

Metsämaa tulee kulottaa aina kulotukseen perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.

20.3. kello 6.40 lisätty lauseeseen täsmennys, että puutarhajätteen poltto omalla tontilla on sallittua, jos yleiset säännökset sen sallivat.

Lähteet: Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen tiedote