Hyppää sisältöön

Seuraavan hallituksen matolääke on tässä: VM sopeuttaisi julkista taloutta 6 miljardin kulukuurilla

Valtiovarainministeriö haluaa katkaista Suomen velkaantumisen järeillä toimilla. Seuraavan hallituksen olisi kyettävä leikkaamaan miljardien eurojen arvosta julkisia menoja vuoteen 2019 mennessä. Lisäksi tätä pidemmällä tähtäimellä päättäjien olisi kyettävä poistamaan jopa 10 miljardin euron epäsuhta menojen ja tulojen välillä. Edessä on VM:n mukaan matalia palkankorotuksia vuosiksi sekä verotuksen ja sosiaaliturvan uudistus.

Kuva: Touko Yrttimaa / Yle

Valtiovarainministeriö esittää ankaraa julkisen talouden kulukuuria seuraavalle hallituskaudelle. Ministeriön torstaiaamuna julkistaman esityksen mukaan valtiontaloutta on tasapainotettava neljällä miljardilla eurolla ja kuntataloutta kahdella miljardilla eurolla vuoteen 2019 mennessä.

Esityksen pohjana on VM:n talouskasvuennuste, joka olettaa Suomen bruttokansantuotteen nousevan lähivuosina vain noin prosentin verran vuodessa. VM:n mukaan hyvinvointivaltion palvelut ja etuudet pitää mitoittaa odotetun talouskasvun mukaiseksi.

VM linjaa, että valtiontalouden sopeutus pitäisi toteuttaa ennen kaikkea menoja karsimalla. VM:n mielestä veroja ei voida kiristää merkittävästi, jottei hankaloiteta uusien työpaikkojen syntymistä. Verotuksen rakennetta voisi kirstunvartijan mukaan kuitenkin muuttaa työtä ja kasvua suosivammaksi.

Kuntataloudessa tärkein keino säästää olisi kuntien tehtävien karsiminen. VM katsoo, että kuntien tehtävät tulee mitoittaa niin, että kunnat selviävät niistä nostamatta kuntaveroa.

Valtiovarainministeriö sanoo, että esitetty kuuden miljardin euron sopeutus palauttaisi valtiontalouden ja kuntatalouden lähelle tasapainoa. Tällä siis pysäytettäisiin julkisen talouden velkaantumiskehitys.

Mikäli sopeutukset jätetään tekemättä, VM ennustaa julkisen talouden alijäämän olevan 2,5 prosenttia kokonaistuotannosta vuonna 2019. Julkisen talouden velka olisi tuolloin jo lähes 70 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Matalien palkkojen aika

Valtiovarainministeriön mukaan Suomi tarvitsee lyhyen tähtäimen sopeutuksen lisäksi rakenteellisia uudistuksia, joilla kuitataan menojen ja tulojen epäsuhta pitkällä tähtäimellä.

VM arvioi niin sanotun kestävyysvajeen aiempaa suuremmaksi: Julkisen talouden pitkän aikavälin epätasapainoa kuvaava kestävyysvajearvio on nyt noin viisi prosenttia kokonaistuotannosta. Kestävyysvaje on nyt yhden prosenttiyksikön verran suurempi kuin aiemmissa arvioissa, vaikka huomioon otetaan työmarkkinajärjestöjen sopu eläkeuudistuksesta.

Noin kymmenen miljardin euron kestävyysvajeen paikkaamiseksi VM suosittaa useiksi vuosiksi matalia palkankorotuksia kilpailukyvyn palauttamiseksi. Pitkällä tähtäimellä palkankorotukset pitäisi mitoittaa inflaatiotavoitteen ja yksityisen sektorin tuottavuuskehityksen mukaan.

Edessä sosiaaliturvauudistus?

VM:n mukaan työnteon on aina oltava taloudellisesti palkitsevaa. Tämän takia verotus ja sosiaaliturva tulisi sitoa nykyistä paremmin yhteen ja niin sanottuja tukiloukkuja olisi purettava. VM ei sano suoraan, pitääkö sosiaaliturvan tasoa laskea, mutta linjaa, että "kattava sosiaaliturva ja progressiivinen verotus rajoittavat kannustinkapeikkojen poistamista".

Myös tuottavuuden parantaminen on odotetusti mukana VM:n sopeutuspaketissa. Ministeriön mukaan esimerkiksi valtion ja kuntien palvelut voitaisiin tuottaa nykyistä tehokkaammin siirtämällä entistä enemmän palveluita verkkoon.

Valtion menoja säädellään nykyisin niin sanotulla budjettikehyksellä. VM:n mielestä myös verotukselle olisi luotava uudenlainen ennustettava kehikko.