Hyppää sisältöön

Puolueet säästäisivät aivan eri summia – kokoomus ja SDP riidoissa tästäkin

Kokoomus leikkaisi puolueista eniten valtion menoja, kun toisella äärilaidalla oleva vasemmistoliitto taas vaatii elvytystä säästöjen sijaan. Porvaripuolueet ja SDP ovat eri linjalla verojen korottamisesta.

Eduskuntapuolueiden tähänastiset ehdotukset julkisten menojen sopeutuksesta ensi vaalikaudella vaihtelevat selvästi.

Valtiovarainministeriö esitti torstaina ankaraa julkisen talouden kulukuuria seuraavalle hallituskaudelle. Ministeriön esityksen mukaan valtiontaloutta on tasapainotettava neljällä miljardilla eurolla.

Puolueista kovinta leikkauslinjaa on vetänyt kokoomus, joka on arvioinut, että valtion menoja pitää karsia ensi vaalikaudella kolmella miljardilla eurolla. Valtiovarainministeriön madonlukujen jälkeen puolue nosti lukuaan vielä miljardilla eurolla virkamiesten arvioimaan neljään miljardiin euroon. 

Kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb sanoi sunnuntaina Yle Radio Suomen pääministerin haastattelutunnilla, että puolue ei lähde pullikoimaan ministeriön lukuja vastaan.

Stubb ei suostunut kuitenkaan kertomaan, mistä miljardin lisäleikkaukset tehtäisiin. Kokoomus ehti vaatia äänekkäästi muilta puolueilta leikkauslistoja, mutta kokoomuksen tähän asti itse esittämien leikkausten on arvioitu kattavan puolueen puhumasta säästötarpeesta vain osan, eli miljardi euroa.

Kokoomus lupailee lisäksi myös mittavaa, kahden miljardin euron kevennystä työn verotukseen, joka pitäisi rahoittaa jollakin. 

Keskustan lista epäilyttää

Keskusta esitteli toissaviikolla kokoomusta kattavamman, kahden miljardin euron leikkauslistan. Kokoomuksen riveistä kumpusi kuitenkin heti epäily, että keskustan esittämissä luvuissa on ilmaa esimerkiksi ehdotetuissa säästöissä valtion tietojärjestelmämenoista.

Kokoomusta ja keskustaa yhdistää, että molempien puolueiden kaavailuissa merkittävät säästöt syntyisivät sosiaalietuuksien jäädyttämisestä. Puolueet säästäisivät siis esimerkiksi työttömyystuista ja lapsilisistä.

Kokoomuksen erottaa muista suurista puolueista se, että kokoomus runnoisi ainoana valtiovarainministeriön vaatimat säästöt kasaan jo ensi vaalikaudella. Keskusta, SDP ja perussuomalaiset ovat sen sijaan arvioineet, että sopeutus vaatii pari vuotta enemmän aikaa.

Valtiovarainministeriö korosti torstaina, että pitkällä tähtäimellä päättäjien pitäisi poistaa 10 miljardin epäsuhta tulojen ja menojen välillä.

Kokoomus ja keskusta laskevat julkisten menojen vähentämisen lisäksi ainakin rakenneuudistusten, uusien työpaikkojen ja tuottavuuden paranemisen varaan.

SDP korottaisi veroja

Porvaripuolueisiin nähden toisella äärilaidalla on vasemmistoliitto, joka vetää muihin puolueisiin verrattuna omaa linjaansa. Vasemmistoliiton mukaan valtiontaloutta ei pidä sopeuttaa leikkaamalla vaan useiden miljardien eurojen julkisilla investoinneilla, joilla puolue elvyttäisi Suomen jumittavaa taloutta.

SDP:n mukaan seuraavan hallituksen on sen sijaan varauduttava tekemään päätökset kaikkiaan neljän miljardin euron sopeutuksesta valtiontalouteen, mutta puolue painottaa, että ongelmien paikkaamiseksi tarvitaan etenkin vientivetoista talouskasvua.

SDP kertoi arvionsa ensi hallituskauden säästötarpeesta valtiovarainministeriön madonlukujen jälkeisenä perjantaina, viimeisenä suurista puolueista.

Uuden hallituksen pitäisi SDP:n mukaan päättää valtaosasta sopeutusta heti vaalikauden alussa, mutta itse toimet tulisivat voimaan asteittain ja voisivat venyä seuraavallekin vaalikaudelle, jotta liian nopea vyönkiristys ei jarruttaisi talouskasvua ja heikentäisi työllisyyttä.

SDP tekisi talouden tasapainottamisesta kaksi kolmasosaa menosäästöillä, eli seuraavan hallituksen pitäisi varautua päättämään kaikkiaan 2,6 miljardin euron leikkauksista.

Toisin kuin porvaripuolueet, SDP hoitaisi yhden kolmasosan sopeuttamisesta veronkorotuksilla, jotka kokoomus tuomitsi samantien. Alexander Stubb ilmoitti, että "veronkorotuksiin ei todellakaan ole varaa".

SDP olisi valmis nostamaan omaisuus-, pääoma- ja haittaveroja, kuten alkoholin ja tupakan veroa. Leikkauslistan kärkipäässä ovat elinkeinotuet ja kuntien valtionosuuksien indeksikorotusten puolittaminen.

Puolue korottaisi myös sosiaali- ja terveysmenojen omavastuuosuuksia, jolloin esimerkiksi lääkkeistä pitäisi maksaa nykyistä enemmän. Lääkekattoon puolue ei kuitenkaan koskisi, jolloin säästöt eivät kirpaisisi paljon lääkkeitä käyttäviä yhtä pahasti.

KD lyhentäisi virkamiesten lomia

Oppositiopuolue perussuomalaiset lähtee siitä, että seuraavan hallituksen pitäisi päättää ensi vaalikauden lopulle ajoitetusta 2–3 miljardin lisäsopeutuksesta velkaantumisen taittamiseksi.

Perussuomalaiset uskoo, että yli kahden miljardin euron vuotuiset säästöt olisi mahdollista nipistää muun muassa maahanmuuton kustannuksista, kehitysavusta, EU-jäsenmaksuista ja tehottomista yritystuista, mutta puolue ei erittele vaaliohjelmissaan tarkemmin miten säästöt niistä jakautuisivat.

Vihreät puolestaan esittävät 1,7 miljardin toimia, joilla valtion alijäämä pienenisi. Puolue ilmoittaa, ettei esitä leikkauslistoja, mutta esitetyistä toimista on arvioitu rahallisesti merkittävimmäksi 800 miljoonan euron leikkaus ympäristölle haitallisiin tukiin.

Vihreiden listalla on myös veronkierto, jotka kitkemällä puolue uskoo valtion kassan lihovan 400 miljoonalla eurolla. Vihreät tilkitsisi valtion budjettia myös uusilla veroilla, kuten jätteenpolttoverolla.

Vihreät laskee, että 200 000 uuden työpaikan syntyminen toisi valtiontalouteen 4,5 miljardia euroa, sote-uudistus 2,5 miljardia ja julkisten palvelujen tuottavuuden nosto 2,5 miljardia.

Hallituspuolue kristillisdemokraatit esittää ensi vaalikaudelle 1,5–2 miljardin euron leikkauksia. Kristillisdemokraatit säästäisi kokoomuksen ja keskustan tapaan jäädyttämällä sosiaalietuudet, mutta suurimmat yksittäiset säästöt puolue tekisi leikkaamalla kuntien valtionosuuksia.

Kristillisdemokraatit lyhentäisi myös virkamiesten lomia ja puuttuisi työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksujen vähentämiseen verotuksessa.

RKP:n mukaan tärkeintä olisi saada rakenteellisia uudistuksia aikaan, eikä puolueella ole leikkauslistoja. RKP:stä ei kerrottu Yle Uutisille, millaisilla summilla puolue sopeuttaisi valtiontaloutta ensi vaalikaudella.

Juttuun lisätty perjantaina 20.3. klo 15:40 SDP:n talouslinjauksia.
Juttua täydennetty maanantaina 23.3. klo 16:35 kokoomuksen uusilla linjauksilla.

.
.