1. yle.fi
  2. Uutiset

Kalat ovat lainsuojattomia vesivoiman edessä – uusi kalastuslaki haastaa vanhat perinteet

Rovaniemelle suunniteltu Sierilän voimalaitos on ristiriidassa uuden kalastuslain tavoitteiden kanssa, jossa halutaan suojella luontaisia kalakantoja.

Kotimaan uutiset
Kemijoen Tikkasenkari
Kemijoen Tikkasenkari jäisi Sierilän voimalaitoksen altaan alle.Reino Kurkela / Lapin ympäristökeskus

Eduskunta on hiljattain hyväksynyt uuden kalastuslain, joka korostaa vesistöjen omistajan velvollisuutta edistaa kalojen luonnollista lisääntymistä. Kaloihin on perinteisesti suhtauduttu lähinnä hyötyeläiminä ja voimalaitosrakentamisessa vahingot on korvattu rahalla tai istustusvelvotteilla. Toteutuessaan Sierilä hävittäisi Kemijoesta laajoja virta-alueita jotka ovat harjuksen, taimenen ja vaellussiian lisääntymisalueita. Taimen ja vaellussiika ovat ympäristöministeriön mukaan erittäin uhanalaisia lajeja.

Vaasan hallinto-oikeus näytti juuri ennen uuden kalastuslain käsittelyä vihreää valoa Kemijoki Oy:n Sierilän voimalaitokselle. Mikäli hanke toteutuu, Rovaniemen Oikaraisen kylään suunniteltu voimalaitos tuhoaa muun muassa suositun Tikkasenkarin kalastusalueen Kemijoesta. Hyötyjä ja haittoja punnittaessa kalatalouden näkökulma ei silti ollut este luvan myöntämiselle.

Uusi kalastuslaki on hampaaton Sierilähankkeessa

Koska Sierilän voimalaitosta suunniteltiin jo pitkään ennen uutta kalastuslakia, se ei vaikuttanut voimalaitoksen suunnitteluun. Uusi kalastuslaki asettaa Kemijoki Oy:n erikoiseen tilanteeseen. Yhtiön pitäisi uuden lain mukaan turvata kalakantojen luontainen elinkierto sekä kalavarojen ja muun vesiluonnon monimuotoisuus ja suojelu. Nyt yhtiö haluaa rakentaa padon, joka hävittää Sierilän ja Vanttauskosken väliseltä alueelta luontaiset lisääntymisalueet. Lapin Ely-keskuksen kalatalouspäällikkö Pentti Pasasen mukaan kalatalousviranomainen ei voi kuin harmitella tilannetta.

- Moraalin kannalta tämä hanke voi olla kyseenalainen, mutta lopullisessa päätöksenteossa kalakysymykset eivät paljon paina. Kalakantojen kannalta tämänhetkinen päätös on ilman muuta haitallinen.

Kemijoki oy:n ratkaisu on ohitusuoma

Rakentavan yhtiön ratkaisu kalakantaan on ohitusuoma, jota pitkin kalat voivat kiertää padon. Se ei ole kalatienä kovin hyvä, myönnetään Kemijoki Oy:stä, joten yhtiö on sitoutunut suunnittelemaan varsinaista kalatietä, joka mahdollistaisi muun muoassa lohen nousun. Tämän hetkisten suunnitelmien mukaan Sierilän myötä häviäisivät Kemijoesta viimeiset virta-alueet Kemijärven ja Perämeren välillä. Ilman virtaavaa vettä arvokala ei lisäänny.

Hallinto-oikeuden päätökseen voi hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Lue seuraavaksi