Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnat huolissaan raskaiden ajoneuvojen teknisistä vioista

Onnettomuustutkinta on kiinnittänyt huomiota raskaiden ajoneuvojen lisääntyneisiin teknisiin vikoihin, jotka aiheuttavat onnettomuusriskejä. Esimerkiksi Uudellamaalla tapahtuu raskaiden ajoneuvojen perävaunujen irtoamisia viikoittain. Syy saattaa löytyä esimerkiksi huollon puutteesta sekä käyttövirheistä.

Kotimaa
Rekan renkaat.
Jani Ilola / Yle

Vuonna 2013 tieliikenteessä tapahtui 253 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, joista vain reilut seitsemän prosenttia on raskaiden ajoneuvojen kuljettajien aiheuttamia.

Riskit vakaviin onnettomuuksiin ovat kuitenkin kasvamassa myös raskaan kaluston puolella, sanoo onnettomuustutkintaa koordinoivan Liikennevakuutuskeskuksen liikenneturvallisuusyksikön yhteyspäällikkö Tapio Koisaari.

– Jos katsotaan näitä onnettomuuksia, joissa on ollut aineksia erittäinkin pahaan lopputulokseen, tullaan selvästi raskaan kaluston puolelle. Muun muassa raskaan ajoneuvon vetopöydän tai vetokytkimen teknisten vikojen takia meillä on ollut perävaunujen irtoamisia, ja Uudenmaan alueella näitä tapahtuu noin viikoittain, mikä on huolestuttavaa, Koisaari kertoo.

Koisaaren mukaan raskaan kaluston puolella kuorman kiinnitykseen liittyvien laitteiden puutteet johtuvat pitkälti huollon puutteesta sekä kovasta käytöstä.

– Kun huolto laiminlyödään, niin esimerkiksi vetopöytien lukitukset voivat alkaa toimia huonosti, ja sitten aletaankin käyttää ehkä pientä väkivaltaa, että saadaan esimerkiksi perävaunu kytkettyä. Paikat kärsivät siinä entisestään, Koisaari kertoo.

Huono taloustilanne voi johtaa huoltojen laiminlyöntiin

Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL Pohjanmaa ry:n puheenjohtaja Jani Salmela ei ole huomannut ainakaan pohjalaismaakunnissa ilmiötä lisääntyneistä raskaan kaluston tekniikan ongelmista tai kuljettajien välinpitämättömyydestä. Hän sanoo kuitenkin, että esimerkiksi perävaunujen irtoamisia on tapahtunut kautta aikojen silloin tällöin, ja syyt mahdollisiin teknisiin vikoihin löytyvät yleensä kuljettajasta.

– Vetolaitteet ovat teknisiä laitteita, ja niihin voi tulla vikoja ja ne voivat käytössä vahingoittua, joten suurin syy tällaisiin onnettomuuksiin voi olla se, että kuljettaja ei ole tarkistanut, että vetokytkin on kunnossa ja lukkiutunut liikenteeseen lähtiessään. Harvemmin laitteisiin tulee kesken ajon teknisiä vikoja, eli vika pitäisi huomata ennen kuin liikkeelle lähdetään, Salmela sanoo, ja jatkaa:

– Tänä päivänä vetolaitteet ovat aika huoltovapaita, eikä päivittäistä huoltoa tarvitse tehdä. Huoltojen laiminlyönti puolestaan voi johtua pitkälti siitä, että taloudellinen tilanne on alalla haastava, ja kun pitää jostakin hakea säästöjä, jos ei rahaa ole toiminnan ylläpitämiseen, niin silloin saatetaan alkaa näitä huoltoja laiminlyömään. Se ei ole mielestäni tokikaan hyvä asia.

Katsastukseen lisää huomiota?

Liikennevakuutuskeskuksen liikenneturvallisuusyksikön yhteyspäällikkö Tapio Koisaari kiittelee Suomen katsastusjärjestelmää henkilöautojen osalta, mutta raskaan kaluston katsastus ei toimi hänen mielestään yhtä hyvin.

– Raskaan kaluston osalta esimerkiksi vetokytkimien ja vaihtokuormakorien sivulukkojen tarkastukseen katsastuksessa voisi kiinnittää enemmän huomiota, koska tämä on selvästi meillä ongelma. Joiltakin osin meillä on myös muita puutteita katsastussisällöissä, eli mitä siellä katsastuksessa pitäisi ylipäänsä tarkistaa, Koisaari huomioi.

Koisaaren mukaan myös määräaikaiskatsastus toimii järjestelmänä raskaille ajoneuvoille henkilöautoja huonommin, koska ajokilometrejä kertyy vuodessakin usein paljon enemmän. Hän ei kuitenkaan lähtisi tihentämään määräaikaiskatsastusten väliä, vaan kiinnittäisi huomiota nimenomaan siihen, mitä autoista tarkistetaan.

– Esimerkiksi puoliperävaunun vetämisen kannalta keskeisin laite on vetopöytä, joten on vähän ihmeellistä, että niissä on niin paljon vikoja. Toisaalta tutkinnassa on tullut vastaan autoja, joiden vaihtokuormakori on pudonnut jo kolmatta kertaa välissä olleista katsastuksista huolimatta, Koisaari sanoo.

– Minun mielestäni katsastaminen on tänä päivänä aivan mielekästä ja tervettä toimintaa, ja siellä käydään auton tekniikka läpi niin, että kaikki on kunnossa. Katsastustapahtumassa huomataan myös sellaisia vikoja, mitkä eivät ole vielä kovin pitkälle kehittyneet, eli niitäkin tuodaan esille ja kehoitetaan seuraamaan. Katsastusmiehiä en kovin paljon moittisi tässä asiassa, SKAL Pohjanmaa ry:n puheenjohtaja ja itsekin kuljetusyrittäjänä toimiva Jani Salmela kommentoi.