ELY haluaa Talvivaaran konkurssipesältä selvityksen vesitilanteesta

Ylimääräisiä vesiä on Talvivaaran alueella yhteensä 9,4 miljoonaa kuutiometriä. Konkurssipesällä on ensi torstaihin saakka aikaa selvittää altaiden vesitilanne ja minkälaisiin toimenpiteisiin kaivosalueella ryhdytään ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi.

Talvivaara
Kaksi ihmistä katsoo suojapadon rakentamista.
Paula Hiljanen / Yle

Talvivaaran julkisselvittäjä Jari Salminen tiedotti tänään, että kaivoksen tämän vuoden juoksutuskiintiöt on jo käytetty. Valvova viranomainen Kainuun ELY-keskus reagoi asiaan pyytämällä Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä selvityksen vesitilanteen kehittymisestä kaivosalueen vesivarastoaltaissa.

Talvivaaran kaivosalueella on Kainuun ELY-keskuksen mukaan tällä hetkellä varastoaltaissa ympäristöluvan mukaiseksi käsiteltyä ulosjuoksutukseen kelpaavaa vettä noin 3,1 miljoonaa kuutiometriä. Talvivaarassa on tällä hetkellä ylimääräisiä vesiä 9,4 miljoonaa kuutiometriä. Vesiä varten on alueella tilaa yhteensä 13 miljoonaa kuutiota.

Kaivosalueen vedenpintojen odotetaan nousevan, koska lumien sulaminen on jo alkanut.

Talvivaaran on selvitettävä ELY-keskukselle torstaihin 26. maaliskuuta mennessä, miten altaiden vesitilanne tulee kehittymään, ja millaisiin toimenpiteisiin Talvivaara aikoo ryhtyä ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi kaivosalueella.

ELY-keskus myös edellyttää, että Talvivaara mittaa pohjoisen suunnan Latosuon ja eteläisen suunnan Kortelammen altaiden pinnankorkeuden. Lisäksi konkurssipesän pitää määrittää jäljellä oleva vesitilavuus kolme kertaa viikossa ja raportoida tulokset välittömästi ELY-keskukselle. Kainuun ELY-keskuksen ympäristövastuuyksikön päällikkö Sari Myllyoja sanoo, että mittaaminen on toiminnanharjoittajan vastuulla.

– Mekin voimme tarvittaessa tehdä mittauksia ja olemme tehneetkin, sanoo Myllyoja.

Talvivaaran konkurssipesällä on ELY-keskuksen mukaan velvollisuus huolehtia siitä, että Talvivaaran kaivos tai siihen liittyvät toiminnot eivät missään tilanteessa vaaranna alueen ympäristöturvallisuutta esimerkiksi hallitsemattomilla päästöillä.