Helsingin peltojen ylle kaavaillaan raiteita – Pikaratikka halkoisi kulttuurimaisemaa

Helsinki pohtii ilmaan nostettua pikaraitiotietä Tuomarinkylään. Kaupunginosaliike vastustaa tekeillä olevaa yleiskaavaluonnosta, jossa raitiotie kolistelisi maanpinnan yläpuolella Vantaajoen yli ja halki kulttuurimaiseman.

Kotimaa
Tuomarinkylään suunnitellaan raitiotietä Vantaanjoen yli ja peltomaiseman yläpuolelle.
Pro Tuomarinkylä -liike

Helsingin Tuomarinkylän uuteen yleiskaavaluonnokseen sisältyy pari metriä maanpinnan yläpuolelle nostettu raitiotie.

Pikaraitiovaunuille tulisi Vantaanjoen yli silta Pukinmäenkaarelta kohti Tuomarinkylää. Kaavaluonnoksessa kiskot on tarkoitus nostaa pari metriä maanpinnan yläpuolelle, jolloin ulkoilijat ja ratsastajat voisivat mennä kiskojen ali.

Ilmasilta-tyyppisen rakennelman olisi tarkoitus jatkua mahdollisesti jonkin matkaa ainakin Vantaanjoen toiselle puolelle suojellulle Lystikukkulalle.

Helsingin kaupungin arkkitehdit esittelivät alustavaa kaavaluonnosta asukasillassa Tapaninvainiolla torstaina.

Asukasliike vastustaa

Kaavaluonnosta vastustaa Pro Tuomarinkylä -liike, jonka kannattajien mielestä mahdollinen raitiotie pilaisi Tuomarinkylän kulttuurimaiseman.

– Yleiskaavan luonnostelema asuntorakentaminen ja pikaraitiotielinjaus turmelisivat Tuomarinkylän kartanon luonto-, virkistys- ja harrastusarvojen kokonaisuuden, arvostelee liikettä edustava Risto Suominen.

Suunnitelma luonnosvaiheessa

Helsingin kaupungilta puolestaan kerrotaan, että mahdollisessa raitiotiessä on kyse vasta hyvin alustavasta kaavailusta.

– Mitään päätöstä siitä, että raitiotie ylipäätään tulisi Tuomarinkylään tai mistä rata kulkisi, ei ole olemassa. Ainoastaan bussiyhteys on varma, tunnelia Jokeri 2 -linjaa varten rakennetaan jo. Asukastilaisuudessa esitelty maankäyttötutkielma on vain alustava eikä vielä julkinen, sanoo arkkitehti Tapani Rauramo.

Rauramo huomauttaa, että pääidea on ollut luonnostella sitä, mille alueille Tuomarinkylässä voisi rakentaa uusia asuntoja.

Helsingin uusi yleiskaavaluonnos on ollut nähtävillä tammi-helmikuussa. Korjattua luonnosta käsitellään kaavoituslautakunnassa mahdollisesti kevään aikana.

Juttua korjattu klo 15:49 tiedolla, että yleiskaavaluonnos on ollut esillä tammi-helmikuussa.