1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

Apotti-hankinnan tarjouspyynnössä tuhansia sivuja ja vaatimuksia

Asiakas- ja potilastietojärjestelmän eli Apotti-hankinnan lopullisesta tarjouspyynnöstä on tehty perjantaina esitys, joka on tarkoitus sinetöidä tulevien viikkojen aikana. Uudessa potilastietojärjestelmässä on tarkoitus tiivistää uudenmaan alueen sosiaali- ja terveyshuollon palvelut yhteen järjestelmään.

Kuva: Pertti Huotari / Yle

Apotti-hankkeessa otettiin perjantaina askel eteenpäin, kun pöydälle laskettiin esitys asiakas- ja potilastietojärjestelmähankkeen lopullisen tarjouspyynnön sisällöstä. Kokonaisuudessaan tarjouspyyntö on laajuudeltaan lähes 2000 sivua. Järjestelmän toimintavaatimuksia on eriteltynä kyseisessä nivaskassa yli 4000.

Tarjousten vertailussa tulee vaikuttamaan eniten tarjouksen kokonaishinta ja järjestelmän tekninen käytettävyys ja toiminnallinen laatu. Näiden tekijöiden painoarvo tarjousvertailussa tulee olemaan 70 prosenttia. Lisäksi vertailussa otetaan huomioon tarjoajien resursseja ja osaamista sekä teknistä ylläpitoa ja jatkokehitysmahdollisuuksia.

Tarjousten hinta tulee suurimmilta osin muodostumaan tuki- ja ylläpitokustannuksista sekä toteutuksesta ja järjestelmän käyttöönotosta. Myös lisenssit ja jatkokehitys sisältyvät tarjouksen lopulliseen hintaan.

Uusi potilastietojärjestelmä tullaan toteuttaamaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tilaamana tarjouskilvan voittaneen järjestelmä-toimittajan kanssa. Uudistukselle arvioitu hintalappu on 10 vuoden ajalle 335–430 miljoonaa. Tietojärjestelmä tulee korvaamaan Helsingin, Vantaan, Kauniaisten, Kirkkonummen ja HUS:n tällä hetkellä käytössä olevat potilas- ja asiakastietojärjestelmät, joiden vuosikustannukset ovat yhteensä noin 45 miljoonaa euroa.

Tarjouspyyntö tarjoajille, eli yhdysvaltalaiselle Epicille ja kanadalaiskonserniin kuuluvalle CGI Suomelle, tehdään tulevina viikkoina ja lopullinen hankintapäätös lyödään lukkoon kesän lopulla.