Väitös: Alkuperäiskansoihin kohdistuva vallankäyttö saanut uusia muotoja

Vallankäyttö alkuperäiskansoja kohtaan ei ole vähentynyt, vaikka heidän mahdollisuutensa poliittiseen osallistumiseen on parantunut ja oikeuksia on tunnustettu. Valta ja hallinta ovat ottaneet aiempaa hienovaraisempia muotoja, ilmenee yhteiskuntatieteiden maisteri Marjo Lindrothin perjantaina Lapin Yliopistossa tarkastetusta väitöstutkimuksesta.

Yle Saame
mies heittää suopunkia
Saamelainen suopunginheittokisassaYle/ Juha-Pekka Inkinen

Marjo Lindrothin väitöstutkimuksen "Governing Indigeneity Globally: Indigenous Peoples in the United Nations" mukaan alkuperäiskansojen kansainvälisessä tunnustamisessa on otettu huomattavia edistysaskeleita.

Lisääntyneet osallistumismahdollisuudet ja oikeuksien tunnustaminen eivät kuitenkaan merkitse, että alkuperäiskansoja kohtaan käytettäisiin vähemmän valtaa. Samalla kun alkuperäiskansojen oikeuksia ja osallistumista vaalitaan esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien piirissä, valta ja hallinta ovat ottaneet aiempaa hienovaraisempia muotoja.

Yksi tutkimustuloksista osoittaa kuinka alkuperäiskansojen sisäänpääsy tiettyihin poliittisiin instituutioihin ja heidän oikeuksiensa tunnustaminen voivat olla osa hallintavallan taloudellista toimintaa.

Tutkimuksen aineisto koostuu tutkijan havainnoista YK:n alkuperäiskansa-asioiden pysyvän foorumin kokouksissa, osallistujien tekemistä poliittisista lausunnoista sekä alkuperäiskansaoikeuksien erityisraportoijan raporteista.