Hyppää sisältöön

Väitös: Liika hygienia lapsuudessa saattaa lisätä tauteja

Ympäristötekijöillä näyttäisi olevan suuri merkitys allergian ja tyypin 1 diabeteksen synnyssä. Tutkimuksessa todettiin allergisen herkistymisen olevan Suomessa selvästi yleisempää kuin Venäjän Karjalassa.

Kuva: Heli Kaski / Yle

Liika hygienia lapsuudessa saattaa lisätä allergiaa ja ykköstyypin diabetesta. Nämä taudit ovat yleisiä kehittyneissä maissa, joissa varhaislapsuuden mikrobialtistus on vähentynyt.  Oletusta hygienian vaikutuksesta tautien esiintyvyyteen tukee Tapio Seiskarin Tampereen yliopistossa perjantaina tarkastettu virologian väitöstutkimus, jossa verrattiin Suomen ja Venäjän Karjalan tilannetta.

Allerginen herkistyminen osoittautui Suomessa selvästi yleisemmäksi kuin Venäjän Karjalassa. Toisaalta vasta-aineet mikrobeja vastaan olivat Venäjän Karjalassa selvästi yleisempiä kuin Suomessa.

Tiettyjen enterovirusten todettiin liittyvän alhaiseen allergiseen herkistymiseen Karjalassa. Lisäksi löydettiin yhteys tyypin 1 diabeteksen ja allergisen herkistymisen välillä.

Seiskarin tutkimuksen tulokset  viittaavat siihen, että ympäristötekijöillä eli etenkin mikrobeille altistumisella on suuri merkitys allergisessa herkistymisessä. Jos lapsi ei varhaislapsuuden aikana altistu riittävästi mikrobeille, kehittyvä immuunijärjestelmä ei saa riittävästi stimulaatiota.

.
.