1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

OECD-raportti: Poikien koulumenestys heikentynyt eri puolilla maailmaa

Pojat uhkaavat jäädä tytöistä jälkeen koulussa, kertoo OECD:n raportti. Raportin mukaan monissa maissa koulujärjestelmä ja opetustavat suosivat tyttöjä.

talous
Alakoululainen kirjoittaa pulpetissaan vihkoon.
Sini Salmirinne / Yle

Pojat jäävät koulussa tyttöjä todennäköisemmin alisuorittajiksi, kertoo maaliskuun alussa julkaistu OECD-raportti. Ilmiö on nähtävissä niin Euroopassa, Aasiassa kuin Amerikassakin.

Vuoden 2012 PISA-tutkimuksessa 60 prosenttia heikosti kokeissa pärjänneistä oli poikia. Suomessa tilanne oli vielä OECD:n keskiarvoa huonompi: meillä 70 prosenttia huonosti menestyneistä oppilaista oli poikia.

Suomessa erot ovat erityisen suuria lukutaidossa. Matematiikassa ja luonnontieteissä tytöt ja pojat ovat tasaväkisempiä. Samanlainen tilanne on muun muassa Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa. Sen sijaan niissä maissa, joissa erot lukutaidossa ovat pienet, jäävät erot matematiikassa ja luonnontieteissä suuriksi. Tällaisia maita ovat muun muassa Latinalaisen Amerikan maat.

Opetustavat suosivat tyttöjä

Raportin mukaan tyttöjen ja poikien väliset erot selittyvät osin opetustavoilla.

– Luennoimiseen perustuva opetus suosii niitä, jotka jaksavat istua kiltisti ja hiljaa paikallaan. Tämän voidaan ajatella olevan helpompaa tytöille, joiden usein ajatellaan olevan poikia tunnollisempia ja kiltimpiä. Viime aikoina opetus on tosin kehittynyt niin, että käytetään paljon erilaisia opetustapoja, sanoo ylitarkastaja Anssi Pirttijärvi opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Tutkijat pohtivatkin pedagogisten keinojen kehittämistä, jotta erityisesti poikien motivaatiota ja uskoa opiskelun merkityksellisyyteen saataisiin vahvistettua. Esimerkiksi matematiikassa mietitään opetustapoja, joissa voitaisiin hyödyntää poikien vahvaa kiinnostusta teknologiaan.

Erilaiset tavat oppia huomioon

Pirttijärvestä on hyvä, että tyttöjen ja poikien välisiin eroihin oppimistuloksissa kiinnitetään huomiota. Hänestä eroihin tulisi kuitenkin puuttua haastamalla sukupuolistereotypioita, ei vahvistamalla niitä.

– Oppilaiden pitää antaa olla sitä, mitä he ovat. Sukupuolten väliset erot oppimistuloksissa pitää huomioida, mutta ei saa ajatella, että kaikki pojat ovat tietynlaisia ja heille sopii tietynlaiset oppimistavat. On erilaisia tapoja olla poika ja erilaisia tapoja olla tyttö, ja ne kaikki tulee ottaa huomioon.

Pirttijärvi muistuttaa, että uudet perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet perustuvat sukupuolitietoiseen, stereotypiat haastavaan näkökulmaan

Pojat itsevarmempia kuin tytöt

Heikommasta menestyksestään huolimatta pojat ovat tyttöjä itsevarmempia erityisesti matematiikassa ja luonnontieteissä. Pojat myös harkitsevat tyttöjä useammin uraa tieteen, teknologian tai matematiikan parissa, vaikka sekä pojat että tytöt pärjäävät luonnontieteiden PISA-testissä samantasoisesti, kertoo raportti.

– Siihen vaikuttavat vallitsevat asenteet, perheiden työnjako kotona, kaikki mitä me viestimme tytöille työelämästä ja naisen roolista. Uran ja palkkakehityksen kannalta opintoalalla on vaikutusta. Vaikka tytöt pärjäisivät koulussa poikia paremmin, se ei auta, jos tytöt sijoittuvat työelämässä heikommin palkatuille aloille, sanoo tasa-arvoasioihin erikoistunut asiantuntija Eeva Korolainen Elinkeinoelämän keskusliitosta.

Kouluarvosanat ja työelämä eivät aina kohtaa

Raportin mukaan opettajat antavat tytöille parempia arvosanoja matematiikan kokeista, vaikka PISA-testeissä tytöt ja pojat ovat matematiikassa tasaväkisiä. Opettajat saattavat palkita tunnilla kuuliaisesti opetusta seuraavia tyttöjä paremmilla arvosanoilla, raportissa arvellaan. Tästä voi kuitenkin olla tytöille enemmän haittaa kuin hyötyä, sillä työelämässä ratkaisee osaaminen, eivät arvosanat.

– Työelämässä etenemiseen tarvittavat taidot ovat osin erilaisia, kuin mitä tarvitaan koulussa pärjäämiseksi. Ehkä naiset ovat miehiä vaatimattomampia, ja se näkyy esimerkiksi palkkaeroissa, Pirttijärvi sanoo.

OECD on Ranskassa toimiva järjestö, jonka tavoitteena on kehittää jäsenmaidensa talouskasvua ja lisätä yhteiskunnallista hyvinvointia. Siihen kuuluu 34 jäsenmaata.

Lue seuraavaksi