Kansainvälinen asiantuntijaryhmä: Lisää joustoa Suomen jäykkiin korkeakouluihin

Suomen korkeakoulujärjestelmä toimii hyvin ja tuottaa hyviä tuloksia, mutta on liian jäykkä. Kansainvälisen asiantuntijaryhmän suosituksena tarjotaan muun muassa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen tiiviimpää yhteistyötä. Korkeakoulujen pitäisi lisäksi kansainvälistyä nykyistä enemmän.

Kotimaa
Veistospäitä Helsingin yliopiston taidehistorian kirjastossa.
Yle

Technopolis Groupin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tekemässä selvityksessä suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittämistarpeita verrattiin Tanskan, Sveitsin, Irlannin ja Alankomaiden korkeakoulumalleihin.

Suomen korkeakoulujärjestelmästä löytyi parannettavaa, vaikka pääpiirteittäin sen todettiin toimivan hyvin. Kansainvälinen asiantuntijaryhmä suosittelee parannettavan erityisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä. Korkeakoulujärjestelmä on nykyään myös aivan liian joustamaton.

Suosituksena mainitaan myös, että yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen olisi täytettävä samat laatukriteerit. Lisäksi ryhmä suosittelee, että opintopolkuja on kehitettävä joustaviksi.

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiurulle maanantaina luovutetussa loppuraportissa todetaan myös, että suomalaisten korkeakoulujen olisi kehityttävä modernimmaksi. Sekä opetus- että oppimismetodit laahaavat asiantuntijoiden mukaan kehityksen perässä.

- Suomalainen korkeakoulujärjestelmä on sen verran jäykkä, että opiskelijoiden näkökulmasta me teemme aika paljon hallaa nuorille suomalaisille toivoille. Tällä liikkuvuus ei ole niin isoa kuin meillä pitäisi olla. Opiskelijoiden pitäisi pystyä korkeakoulusektorilla myös vaihtamaan opintopolkujaan, kulkemaan vapaammin opiskellen paikasta toiseen, Kiuru toteaa.

Yhtenä keinona tarjotaan myös kansainvälisyyttä. Sitä pitäisi raportin mukaan vahvistaa nykyisestä.