1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. talous

Raportti: Suomi pulassa jos tulee uusia talouskriisejä

Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen takaukset ovat VM:n mukaan korkealla tasolla. Pahoja yllätyksiä voi kriisitilanteessa tulla siitäkin, että Suomen valtion vastuista on ollut mahdotonta muodostaa kokonaiskuvaa.

Kuva: Henrietta Hassinen / Yle

Suomen valtiontalouden kyky kohdata uusia kriisejä on merkittävästi heikentynyt, paljastaa Valtiovarainministeriön tuore raportti.

Valtion talouden velkasuhde oli vuonna 2012 lähes 20 prosenttiyksikköä korkeammalla kuin ennen vuonna 2008 alkanutta talouskriisiä ennakoitiin. Myös valtion taloudelliset vastuut ovat kasvaneet merkittävästi ja edes niiden osittainen laukeaminen voisi heikentää Suomen taloudellista tilannetta entisestään.

Valtion taloudellisilla riskeillä tarkoitetaan tekijöitä, jotka vaikuttavat ennakoimattomalla tavalla valtiontalouteen, aloittaa Valtiovarainministeriön tuore julkaisu "Valtion taloudellisia riskejä koskevan raportoinnin ja hallinnan kehittäminen".

Erityisesti ovat kasvaneet Suomen ehdolliset vastuut eli esimerkiksi valtion antamat takaukset. Niiden myöntäminen ei aiheuta menoja valtion budjettiin tai paisuta velkaa, mutta jos vastuu laukeaa tilanne on toinen. Vastuut muodostuvat velan ja eläkevastuiden ohella lähinnä takauksista, joiden määrät ovat viime vuosina erityisesti kasvaneet.

Valtion asunto- ja yritysrahoitukseen myöntämien takausten arvo on kasvanut kymmenessä vuodessa noin 15,2 miljardista eurosta noin 48,3 miljardiin euroon. Tällä hetkellä kotimaisen kuten Finnveran ja valtion rahastojen ja ulkomaisten kuten EU:n kriisinhoidosta syntyneiden takausten ja vastuiden nimellisarvot ovat lähes yhtä suuret.

Kansainvälisesti tarkasteltuna Suomen takaukset ovat VM:n mukaan korkealla tasolla. Normaalin suhdannevaihtelun oloissa vain osa riskeistä realisoituu. Kriisitilanteessa useat riskit voivat kuitenkin toteutua yhtäaikaisesti ja se aiheuttaa nyt Suomen taloudelle uhan.

Pahoja yllätyksiä voi kriisitilanteessa tulla siitäkin, että Suomen valtion vastuista on ollut mahdotonta muodostaa kokonaiskuvaa. Raportointi on ollut hajanaista, epäyhtenäistä ja tietoa on pitänyt etsiä monista eri lähteistä. VM suosittaakin useita keinoja taloudellisten riskien seurannan helpottamiseksi ja luotettavuuden lisäämiseksi.