Käräjäkiviä työnnellään yhteen Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla

Kainuun, Oulun ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeudet saattavat yhdistyä. Samalla osa kanslioista ja istuntopaikoista lopetettaisiin. Näin ehdotetaan oikeusministeriön työryhmän esityksessä, joka on tarkoitettu seuraavan hallituksen pohdittavaksi.

Raahe
Osa käräjäoikeuden kylttiä
Sari Törmikoski / Yle

Oikeusministeriön työryhmä esittää, että käräjäoikeuksien toimipaikkoja vähennetään. Nykyään käräjäoikeuksia on 27, ja virkamiestyöryhmän tekemässä esityksessä niiden määrä olisi 14 tai 17. Toimipaikkojen määrä vähenisi nykyisestä 57 toimipaikasta 33 toimipaikkaan.

17 käräjäoikeutta sisältävän mallin lähtökohtana on ollut asia- ja henkilöstömääriltään pienimpien käräjäoikeuksien sekä eräiden muiden käräjäoikeuksien yhdistäminen. Toinen malli taas vastaa pitkälti poliisin ja syyttäjän toimialueita.

Esityksen mukaan Kainuun ja Ylivieska-Raahen käräjäoikeuksien tuomiopiirit yhdistettäisiin Oulun käräjäoikeuteen. Kuusamon kanslia muutettaisiin istuntopaikaksi ja Raahen kanslia lakkautettaisiin. Myös Kuhmon, Suomussalmen ja Pudasjärven istuntopaikat lakkautettaisiin.

Nykyisen oikeusministerin Anna-Maja Henrikssonin mukaan työryhmän esitys on liian radikaali. Työryhmän mukaan esitys on tarkoitettu seuraavan hallituksen pohdittavaksi.