Vainajan tietokoneella voi lymytä vaikka veikkausvoitto

Facebook- ja Twitter-aineistojen salaaminen on hyvä asia, mutta omaisten on vaikeaa päästä vainajan jäämistöön käsiksi tiukan turvaverkoston vuoksi. Digitaaliseen jäämistöön liittyvät pelisäännöt ovat vielä monille outoja.

Digitaalisen jäämistön kohtaloa kannattaa suunnitella. Kuva: Minna Rosvall / Yle

Facebook-tilien, sähköpostien ja valokuvien kohtalo käyttäjän kuoleman jälkeen on alkanut kiinnostaa kuluttajia. Kiinnostus bittiavaruudessa leijuvaa jäämistöä kohtaan näkyy myös Turussa Auralan kansalaisopistossa. Kouluttaja ja atk-tukea pyörittävä Raymond Jonckheer-Nurmi kertoo, että asiasta on toisaalta vähän vaikeaakin puhua.

– Vainajalla voi olla vaikka veikkauksessa seitsemän oikein. Kukaan ei pääse katsomaan, koska voitto on siellä salasanan takana, kertoo Jonckheer-Nurmi.

Omainen pääsee kuolleen henkilön Facebookiin tai sähköpostiin vain lähettämällä kuolintodistuksen ja oman henkilöllisyystodistuksensa palveluntarjoajalle. Kurssilaiset ovat pohtineet, mihin salasanat kannattaisi tallentaa. Ehkä esimerkiksi muistitikulle, joka laitetaan kassakaappiin.

– Olemme miettineet, kuka on se luotettava henkilö, jolle sanon, että tässä on salasanani.

Arvokkaat ja arkaluontoiset aineistot talteen

Turun yliopistossa aihetta tutkinut Anna Haverinen kannustaa säilyttämään arkaluontoiset ja arvokkaat aineistot. Ongelmallisinta on aineiston suuri määrä. On vaikeaa hahmottaa, mitä sieltä halutaan säilyttää ja mitä ei. 

Leo Luoto tutkii digitaalisen jäämistön perusteita. Kouluttaja Raymond Jonckheer-Nurmi avustaa. Kuva: Minna Rosvall / Yle

– Se on ihmisen itsensä pääteltävissä, sillä hän itse tietää parhaiten. Omaisillehan nämä ovat vaikeita kysymyksiä, jos eivät tiedä, mitä digitaalista jäämistöä on olemassa, pohtii Haverinen.

Haverinen muistuttaa, että digitaalista jäämistöä koskevat käytännöt ovat vasta muotoutumassa.

– Kulttuurinen muutos on tapahtumassa. Ihmiset arvostavat digitaalista jäämistöä. Niistä halutaan tehdä eräänlaisia muistomerkkejä ja koota nettiin aineistoa, joka jäisi sinne läheisille pysyvästi, kertoo Haverinen.

Kukaan ei pääse katsomaan, koska voitto on siellä salasanan takana.

Raymond Jonckheer-Nurmi

Toisaalta jäämistöstä voi olla myös haittaa, sillä se voi olla sellaista, jota ei voi itse hallita.

– Esimerkiksi on voinut tapahtua joku traaginen onnettomuus tai jokin surma, ja valokuvat kuolemasta ovat vuotaneet nettiin. Ne eivät ole perikunnan hallittavissa. Nämä ovat hyvin vakavia ja vaikeita asioita, joita tullaan miettimään tulevaisuudessa vielä varmaan pitkään, arvioi Haverinen.

Mikä digitaalinen jäämistö?

Digitaalisen jäämistön käsite on vielä tuntematon monille. Tämän huomasi Auralan kansalaisopiston aulassa.

Aarnevi Hellman myönsi, ettei ole pohtinut asiaa, vaikka hänelläkin on tietokoneella paljon tekstejä.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kohtasin tällaisen asian.

Leo Luoto

– Ne ovat siellä omissa lokeroissaan, ja on muistitikullakin.

Liisa Vuori kertoi pohtineensa puolisonsa kanssa vähän samantapaisia asioita.

– On jo vähän sovittu jälkeläisten kanssa, kuka ottaisi edunvalvonnan hoitaakseen.

Leo Luoto näppäili tietokonetta yhdessä kouluttajan kanssa ja pohti valokuviensa kohtaloa.

– Tämä oli ensimmäinen kerta, kun kohtasin tällaisen asian.

Auralan kansalaisopistossa järjestetään 7. huhtikuuta Anna Haverisen luento digitaalisesta perinnöstä. Sitä voi seurata myös Auralan nettisivujen kautta.

Veikkaus tarkistaa asiakkaiden tiedot säännöllisesti

Veikkauksesta kerrotaan, että he tarkistavat asiakkuuksiaan säännöllisesti kerran kuukaudessa Väestörekisterikeskuksen tietojen perusteella. Kun Veikkaus saa tiedon asiakkaan poismenosta, pelitilin varat ja mahdollisten avoimien pelien voitot ohjautuvat automaattisesti asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille ja pelitili suljetaan.

Pelitilille jääneet varat voidaan kuolinpesän pyynnöstä maksaa eri pankkitilille kuin pelitilin yhteydessä ilmoitetulle pankkitilille, jos varoja ei ole jo ehditty automaattisesti maksaa pelitiliin liitetylle pankkitilille.

Veikkaus ei voi luovuttaa pelitiliä koskevia tietoja muille kuin henkilölle itselleen tai viranomaisille. Henkilön kuoltua hänen sijaansa tulee kuolinpesä ja sen osakkaat. Osakkaan/osakkaiden pitää todistaa kuuluvansa kuolinpesään esimerkiksi virkatodistuksella.

Juttuun on lisätty kappale Veikkauksen käytönnöistä 24.3.2015 kello 14:46.