Eläinten vakava kaltoinkohtelu entistä yleisempää Helsingissä

Helsingin virkaeläinlääkärit joutuivat viime vuonna aiempaa useammin kiireellisiin toimiin eläinten suojelemiseksi. Kuusi kymmenestä tarkastuksesta vaati eläinsuojelutoimia, rajuimmillaan sairaiden eläinten lopettamista tai siirtämistä parempiin hoteisiin.

Kaupungin eläinlääkärit tekivät viime vuonna tarkastuksia tavanomaiseen, vajaan 400 käynnin vuositahtiin. Tarkastuksen taustalla on tavallisimmin yksityisen ihmisen tekemä eläinsuojeluilmoitus, joka koskee koiran jatkuvaa yksinoloa tai vähäistä ulkoilua, eläinten ruokinnan laiminlyötiä tai kovakouraista kohtelua. Yksityisasuntojen lisäksi tarkastuksia tehtiin myös talleihin, tapahtumiin ja eläinkauppoihin.

Uutta on se, että entistä useampi tarkastus vaati eläinlääkärin puuttumista asioihin. Puolet toimista oli määräyksiä tai kieltoja epäkohtien korjaamiseksi, mutta puolet järeämpiä toimenpiteitä; eläimen lopettamista tai vähintään tilapäistä sijoittamista parempiin oloihin.

Entistä useammin virkaeläinlääkärit myös kohtasivat tilanteita, joissa omistaja ei ollut lopettanut vakavasti sairasta eläintään, vaikka tätä ei enää voitu hoitaa.

Piittaamattomuuteen ja törkeään huolimattomuuteen viittaavista eläinsuojelurikkomusepäilyistä tehdään poliisille tutkintapyyntö. Viime vuonna Helsingin käräjäoikeus langetti seitsemän määräaikaista eläintenpitokieltoa.