Näkkälän paliskuntaa ei jaeta

Näkkälän paliskuntaa Enontekiöllä ei jaeta kahtia, päätti Lapin aluehallintovirasto. Näkkälän paliskunta haluaisi jakaantua kahtia.

Kotimaa
Poroja ulkona.
Yle

Aluehallintovirasto katsoi, että jako olisi ollut epäoikeuden­mukainen eteläosaan jääville poronomistajille. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta saatujen laiduninventointiaineistojen mukaan jakoesityksen mukaisen eteläosan laitumet olisivat olleet huomattavasti heikommat poromäärään nähden kuin mikä on tilanne pohjoisosassa.

Saamelaiskäräjien erilaisesta käsityksestä huolimatta aluehallintovirasto katsoi, että saamelaisen poronhoidon edellytykset voidaan turvata poronhoitolain mukaisesti myös nykyisessä paliskunnassa.

Aluehallintoviraston päätöksestä paliskunnan rajojen vahvistamista koskevassa asiassa voi valittaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

Jakamisen taustalla on paliskunnan pohjoisen ja eteläisen poronhoitajien väliset riidat laidunmaista.