Väestörekisterikeskuksen it-uudistus meni metsään – rakentamisen tilastointi jäissä monta kuukautta

Rakentamisen tilastointi on alkuvuoden osalta retuperällä, kun Väestörekisterikeskuksen it-järjestelmäuudistukset ovat poikinut epätoivottuja lieveilmiöitä. Luotettavia rakentamista koskevia tilastoja ei ole pystytty kokoamaan viime vuoden lokakuun jälkeen.

Kotimaa

Rakennusalalla on takana jo kolme kovaa vuotta, eikä tämäkään vuosi näytä juuri virkistymisen merkkejä, ainakaan toistaiseksi. Näin arvelevat alan edunvalvontajärjestöt Rakennusteollisuus ja Rakennusliitto.

Arviot ovatkin tällä hetkellä ainoa tapa tarkastella rakennustuotantoa, sillä virallista tilastotietoa ei ole tämän vuoden puolella pystytty Tilastokeskuksesta antamaan. Viimeisimmät tilastotiedot ovat lokakuulta 2014.

Syy tilastotietojen uupumiseen ei juonna juuriaan Tilastokeskuksesta vaan Väestörekisterikeskuksen it-järjestelmän uudistuksista. Osittain keskeneräinen järjestelmä otettiin vuodenvaihteen kuntaliitosten takia aikaistetusti käyttöön viime marraskuussa. Uuden tietojärjestelmässä ilmeni tietoteknisiä ongelmia, joista johtuen kunnista on saatu puutteelllisia tietoja rakennus- ja asuntotuotantoa koskien.

Investointien määrästä on siis toistaiseksi mahdotonta maalata koko Suomen kattavaa kuvaa tietojen puuttumisen takia. Tilastokeskus ja Väestörekisterikeskus ovat selvittäneet asiaa. Tilastokeskuksessa ei vielä osata arvioida, koska uudempia tilastoja pystytään julkaisemaan.