Hoitotakuu pitää Kainuussa – paikalliset sopimukset auttavat asiassa

Liian pitkät hoitojonot hoidetaan kuntoon oman henkilöstön kanssa, mikä on todettu ostolinjaa paremmaksi vaihtoehdoksi. Jonojen ehkäisy onnistuu paikallisen sopimisen avulla. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymällä on tällä hetkellä 20-30 erillistä sopimusta työntekijäjärjestöjen kanssa. Hoitoon pääsee keskimäärin 34 vuorokaudessa.

terveys
Keskussairaalan aulan odotustila.
Hanne Kinnunen / Yle

Kainuussa kamppailtiin vielä vuosi sitten suunterveyden liian pitkiksi venyneiden jonojen kanssa. Uhkasakon uhalla jonot saatiin purettua, ja tällä hetkellä ei liian pitkiä jonoja enää ole, sanoo Kainuun sote -kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto.

– Olemme päätyneet siihen, että jonoja puretaan ennakoiden omalla työllä. Henkilöstön kanssa on tehty työehtosopimuksiin paikallisia sopimuksia, jotta jonoja ei edes pääse syntymään.

Sotella on tällä hetkellä voimassa 20–30 paikallista sopimusta, keskiviikkona sovitaan kuuteen sopimukseen jatkovuosi.

– Henkilöstöjärjestöt tietävät, että välillä tulee tilanteita, joissa joudutaan joustamaan. Ennakkoon tekeminen on kuitenkin helpompi vaihtoehto kuin jo venymään päässeen jonon purku.

Vuoden vaihteesta olevan tilaston mukaan hoitoon pääsee Kainuun sotessa keskimäärin 35 vuorokaudessa. Käytännössä ainoastaan plastiikkakirurgian puolella jonotus vie 90 vuorokautta.

Henkilöstön kanssa on tehty työehtosopimuksiin paikallisia sopimuksia, jotta jonoja ei edes pääse syntymään.

Maire Ahopelto

– Se johtuu pitkälti siitä, että meillä ei itsellämme ole plastiikkakirurgia. Ne palvelut joudumme ostamaan, mikä venyttää aikaa. Toisaalta hoitotakuun mukaan hoitoon on päästävä 180 vuorokauden sisällä, joten tässäkään ei vielä voida puhua liian pitkäksi venyneistä jonoista.

Soten hallitukselle esitetään kuuden paikallisen sopimuksen jatkoa. Niillä pyritään varmistamaan, ettei sisätautien-, silmätautien eikä neurologian poliklinikoille pääse muodostumaan liian pitkiä jonoja.