EU-tuomioistuin syynää Facebookin tietosuojakäytännöt

EU-tuomioistuin on ottanut tarkasteltavakseen amerikkalaisyhtiö Facebookin tietosuojakäytännöt. Tuomioistuimen päätöksellä voi olla merkittäviä vaikutuksia siihen, miten amerikkalaiset yhtiöt tulevaisuudessa käsittelevät eurooppalaisten käyttäjien tietoja.

internet
Grafiikka, EU:n ja USA:n tiedonsiirto.
Yle Uutigrafiikka.

EU-tuomioistuin selvittää, suojelevatko amerikkalaiset IT-yhtiöt riittävästi eurooppalaisten käyttäjien yksityisyyttä. Viime vuonna tuomioistuimeen jätetyn kanteen mukaan Facebook ja muut eurooppalaisten tietoja käsittelevät amerikkalaisyhtiöt eivät suojaa eurooppalaisten käyttäjien yksityisyyttä.

Kanteessa vaaditaan, että EU:n lainsäätäjät ryhtyvät toimiin EU-kansalaisten yksityisyyden suojaamiseksi, koska Facebook on rikkonut niin sanotun Safe Harbour -sopimuksen sääntöjä. Sopimuksella suojataan EU:n kansalaisten yksityisyyttä.

Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaan internet-yhtiöt ovat velvollisia luovuttamaan viranomaisille tietoja käyttäjistään, kun kyse on esimerkiksi terrorismista tai vakoilusta. Yhdysvaltojen lainsäädäntö ei suojele ulkomaiden kansalaisia, mikä mahdollistaa eurooppalaisten tehokkaan vakoilun.

Kanne juontaa juurensa kesään 2013, jolloin yhdysvaltalainen tietovuotaja Edward Snowden paljasti, että joukko amerikkalaisia yhtiöitä jakoi säännönmukaisesti käyttäjiensä tietoja Yhdysvaltain turvallisuuspalvelu NSA:lle. NSA:n laaja-alainen urkinta suivaannutti EU:n, jonka parlamentissa ehdotettiin tietojenvaihtosopimuksen hyllyttämistä.

Joukkorahoituksella internet-jättejä vastaan

Kanteen on jättänyt noin 27-vuotias itävaltalainen lakimies Max Schrems. Periaatteessa Schremsin ei ole mahdollista haastaa amerikkalaisia internet-jättejä oikeuteen Euroopassa. Schremsin kanne koskeekin Facebookin Irlannissa toimivaa tytäryhtiötä.

Facebook, Google ja Microsoft ovat sijoittaneet Euroopan toimintojensa pääkonttorit Irlantiin laskeakseen Yhdysvaltoihin maksettavia verojaan. Tytäryhtiöiden sijoittuminen Irlantiin tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että yhtiöihin sovelletaan EU:n lainsäädäntöä.

Kanteessa puhutaan vain Facebookin Irlannissa toimivasta tytäryhtiöstä, mutta päätöksellä voi olla merkittäviä vaikutuksia kaikkiin niihin amerikkalaisyhtiöihin, jotka käsittelevät EU-kansalaisten tietoja, jos EU-tuomioistuin toteaa Facebookin syyllistyneen rikkomuksiin.

Tämä voi tarkoittaa, että esimerkiksi Twitter, Google, Microsoft ja Yahoo joutuisivat perustamaan lisää palvelinkeskuksia Eurooppaan, koska tiedonsiirto EU-maista Yhdysvallaissa sijaitseville palvelimille vaikeutuisi.

EU-tuomioistuimen julkisasiamies antaa ratkaisuehdotuksensa asiassa kesäkuun lopussa, jonka jälkeen tuomioistuin muotoilee oman lopullisen päätöksensä. EU-tuomioistuimen päätös sitoo kaikkia EU-jäsenmaita.

Schremsin kanne on sikälikin mielenkiintoinen, että se on joukkorahoitettu: noin 2 000 lahjoittajaa on antanut tähän mennessä yli 60 000 euroa kanteen ajamiseksi.

EU-tuomioistuin on tukenut yksityisyyden suojaa. Viime toukokuussa tuomioistuin määräsi, että ihmisillä on "oikeus tulla unohdetuiksi". Päätös tarkoitti sitä, että Googlen on poistettava yksityishenkilöiden hakutulokset, jotka ohjaavat vanhentuneeseen tai epäolennaiseen tietoon.