Hotelli Saimaanrannan jätevesijärjestelmä vanhenee

Taipalsaarella myynnissä olevan hotelli Saimaanrannan jätevesijärjestelmä ei täytä nykyaikaisia vaatimuksia. Hotellitoiminnan jatkaminen vaatii jätevesiremontin.

Saimaanranta
Hotelli Saimaanranta
Yle

Taipalsaarella myyntiin päätyneen hotelli Saimaanrannan jätevesijärjestelmä vaatii kokonaisvaltaisen uudistuksen. Mikäli mahdollinen uusi omistaja jatkaa lomakylätoimintaa, on jätevesien käsittely alueella muutettava nykylainsäädännön mukaiseksi.

Haja-asutusalueiden jätevesiasetus astuu voimaan vuoden kuluttua maaliskuussa. Hotelli Saimaanrannassa uuden asetuksen mukaista jätevesisuunnitelmaa ja -remonttia ei ole tehty.

Taipalsaaren kunnan rakennustarkastaja Laila Kankaala arvioi, että hotellitoiminnan jatkaminen edellyttää joka tapauksessa rakennuksen peruskorjauksen.

– Peruskorjaus vaatii rakennusluvan. Siinä yhteydessä ympäristötoimelta pyydetään lausunto kiinteistön jätevesijärjestelmästä.

Käytännössä uuden asetuksen mukainen jätevesijärjestelmä tarkoittaisi, että hotellin ja mökkikylän likavedet johdetaan umpisäiliöön ja harmaat vedet imeytetään maastoon.

Jos nykyisenlaista hotelli- ja lomakylätoimintaa Saimaanrannan alueella ei lainkaan jatketa vaan paikka ostetaan muunlaiseen toimintaan, noudatetaan silloinkin voimassa olevia rakennus- ja ympäristölakeja.

Lomakeskuksen omistava venäläisyhtiö Saimaan Lomahovi on laittanut myyntiin koko lomakeskuksen 23 hehtaarin alueen. Yhtiö on omistanut lomakeskuksen vuodesta 2007 lähtien. Alueella on itse hotellirakennuksen lisäksi noin 40 mökkiä, saunat ja venelaituri.

Venäläisasiakkaiden suosiossa ollut hotelli Saimaanranta on kärsinyt huomattavasti ruplan arvon heikkenemisestä. Se suljettiin tammikuussa asiakkaiden vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Hotelli on ollut viimeksi avoinna vuodenvaihteessa.