Tutkijoilta merkittävä löytö: geenimuunnos kaksinkertaistaa Alzheimer-riskin

Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmä on löytänyt geenimuunnoksen, joka kaksinkertaistaa riskin sairastua Alzheimerin tautiin. Tutkimustulos on erittäin merkittävä taudin ennaltaehkäisyn kannalta.

Kotimaa
Nuoremman ja vanhemman naisen kädet.
Jyrki Lyytikkä / Yle

Alzheimerin taudin tutkimisessa on tehty merkittävä löydös. Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmä on löytänyt useita Alzheimerin taudin riskiä lisääviä muutoksia ABCA7-geenissä. Tutkimus paljastaa, että muutokset geenissä jopa kaksinkertaistavat Alzheimerin taudin riskin.

Aikaisemmissa perimätutkimuksissa potilailta on löydetty lähinnä matalan riskin muutoksia, jotka lisäävät Alzheimerin taudin riskiä vain 10–20 prosentilla.

– Tämä löydös on kymmenen kertaa merkittävämpi, koska geenimuutos kaksinkertaistaa riskin sairastua Alzheimerin tautiin, kertoo professori Hilkka Soininen Itä-Suomen yliopistosta.

Tämä löydös on kymmenen kertaa merkittävämpi.

Hilkka Soininen

ABCA7-geeni on jokaisella ihmisellä, mutta Alzheimerin tautia lisäävät geenimuunnokset ovat arviolta yhdellä prosentilla ihmisistä.

Nyt valmistunut tutkimus on osa Itä-Suomen yliopiston rahoittamaa UEF-Brain-kärkihanketta. Itä-Suomen yliopiston tutkimusryhmä teki tutkimusta yhteistyössä kansainvälisten tutkimusryhmien kanssa.

Hyviin tuloksiin kansainvälisellä yhteistyöllä

Professori Hilkka Soinisen mukaan tutkimuksessa löydetty geenimuunnos on myös osoitus yhä kasvavan yhteistyön merkityksestä. Viime vuosina yhteistyötä on lisätty esimerkiksi Euroopan sisällä.

– Geenipuolella on todella paljon tehty viime aikoina töitä, jotta uusia geenimuutoksia löydetään. Euroopassa yhteistyötä tehdään myös rahoituksessa. Yhteistyö tulee kasvamaan merkittävästi tulevaisuudessa, Soininen sanoo.

Nyt saadut tulokset ABCA7-geeninvaikutuksista Alzheimerin taudissa edesauttavat jatkotutkimusten suunnittelua ja kohdentamista. Tämä puolestaan mahdollistaa uusien lääkeainekohteiden tunnistamisen sekä lääketieteen sovellusten kehittämisen.

Alzheimerin tauti on yleisin dementiaa aiheuttava muistisairaus. Geenitaustan tunteminen on tärkeää, kun etsitään keinoja taudin ennaltaehkäisemiseen ja hoitojen kehittämiseen.