Stubb pidensi kokoomuksen leikkaus- ja sopeutuslistaa

Pääministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Alexander Stubb on täsmentänyt puolueensa vaaliohjelman sopeutustavoitteita. Stubb kirjoittaa blogissaan kokoomuksen tavoittelevan julkisen talouden sopeutusta sen suuruisena kuin valtiovarainministeriö pitää tarpeellisena.

Alexander Stubb. Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Kokoomus on vahvistanut, että puolue ottaa vaalityössään lähtökohdaksi valtion menojen neljän miljardin euron ja kuntien menojen kahden miljardin euron sopeutustavoitteen. Alexander Stubb puhui asiasta alustavasti jo viime sunnuntaina Ylen Radio Suomen Pääministerin haastattelutunti -ohjelmassa.

Valtion menojen osalta neljän miljardin euron sopeutuksen suurin erä kertyisi etujen indeksikorotusten leikkauksesta yhteensä miljardi euroa vuoden 2019 tasolla.
Stubbin mukaan heikoimmassa asemassa olevilta ei kuitenkaan leikattaisi. Työeläkkeisiin tulisi edelleen korotukset.

Kokoomuksen listalla on myös esimerkiksi kehitysyhteistyövarojen leikkaus 300 miljoonaa euroa, valtionhallinnon tuottavuusohjelmasta kertyvä 600 miljoonan säästö sekä sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksesta koituva 300 miljoonan euron hyöty.

Kokoomus jättäisi sopeutusohjelman toimien ajoituksen asiantuntijaekonomistien arvion varaan.

Sopeutuslistassa on useita yksityiskohtia. Puolue on halukas neuvottelemaan muiden puolueiden kanssa säästökohteista. Listalla ei ole erityisiä kynnyskysymyksiä esimerkiksi hallitusneuvotteluille.

Kokoomus vähentäisi työssäkäyvien tulonsiirtoja

Kokoomus haluaa edelleen keventää ansiotulojen verotusta kahdella miljardilla eurolla. Vastineeksi puolue vähentäisi työssäkäyvien saamia tulonsiirtoja.

Alexander Stubbin mukaan vähennys olisi maltillinen. Esimerkiksi lääkekorvauksia olisi tarkoitus vähentää vähän sairastavilta. Puolue laskee säästöjä kertyvän 300 miljoonaa euroa.

Nykyhallituksen rakennepoliittisen ohjelman romuttuneista tavoitteista kokoomuksen listalla on toisen asteen koulutuksen uudistuspaketti sekä perhepaketti päivähoito-oikeuden rajoituksineen. Säästövaikutus kokoomusarvion mukaan 300 miljoonaa euroa.

Julkisista työvoimapalveluista säästettäisiin 100 miljoonaa euroa. Sääntelyn purusta ja digitalisaation hyödyistä puolue arvioi säästöä kertyvän 50 miljoonaa, yritystukien leikkauksesta 250 miljoonaa euroa.

Kokoomus uskoo, että valtion menojen sopeutusta auttaisi 500 miljoonalla eurolla erilaiset työttömyyttä vähentävät ja työllisyyttä lisäävät toimet.

Muista työelämään liittyvistä muutoksista kokoomus arvioi kertyvän säästöjä valtiolle 300 miljoonaa euroa. Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa olisi tarkoitus lyhentää, mutta jollakin tavalla muutoin parantaa. Opintotuki muutettaisiin lainapainotteisemmaksi.

Kunnille luvataan tehtävien vähennystä, vaaditaan tehokkuutta

Kuntien kahden miljardin euron sopeutustavoitteen kokoomus kuittaisi tehtävien vähennyksellä miljardin euron edestä sekä toiminnan tehostamisesta eli työn tuottavuuden parantamisella niinikään miljardi euroa.

Kokoomus uskoo, että kun valtio kohdistaa kuntien sosiaali- ja terveystoimeen tiukempaa valtion ohjausta, menoja on mahdollista karsia.