1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Kotimaan uutiset

THL:n tutkimus: Perhevapaalle jäävä isä palaa töihin täynnä virtaa

Työpaikoilla suhtaudutaan aiempaa myönteisemmin isien pitämiin perhevapaisiin, selviää THL:n perhevapaatutkimuksesta. Pidemmät perhevapaat myös parantavat isien työmotivaatiota.

Kuva: Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n uusi perhevapaatutkimus on mukavaa luettavaa perhevapaata harkitsevalle isälle. Perhevapaakyselyn 2013 mukaan esimiehet ja työtoverit suhtautuvat perhevapaalle jäävään isään huomattavasti paremmin kuin vuonna 2001, jolloin kysely toteutettiin edellisen kerran.

Vuonna 2001 useampi kuin joka viides isä sai pomoltaan kielteisiä kommentteja vanhempainvapaalle jäämisestä. Vuoden 2013 kyselyyn vastanneista enää viisi prosenttia sai pomoltaan moitteita muutaman viikon isyysvapaalle jäämisestä.

Kielteinen suhtautuminen riippuu kuitenkin vapaan pituudesta. Esimerkiksi isäkuukaudelle jääneistä 12 prosenttia sai esimieheltään kielteisiä kommentteja. Vanhempien kesken jaettavan vanhempainvapaan osalta luku oli kymmenen prosenttia.

Perhevapaalle jäävää isää ei enää pidetä työyhteisön kummajaisena

Isät pitävät entistä yleisemmin myös pidempiä perhevapaita ja samalla työnantaja on alkanut suhtautua niihin aiempaa myönteisemmin. Tutkimuksen mukaan myös esimerkin voima on merkittävä. Työkaverin esimerkki rohkaisee vapaan pitämiseen, mutta toisaalta työkaverin tai pomon kielteinen suhtautuminen saattaa myös estää tai rajoittaa vapaan pitämistä.

THL:n tutkimuksen mukaan vanhempainvapaalle jäämisen puheeksi ottaminen työpaikalla on isille entistä helpompaa. Erityisesti tämä koskee isille korvamerkittyjä vapaita. Jonkin verran vaikeampaa oli ottaa puheeksi isän jääminen äidin ja isän jaettavissa oleville vapaille.

Työpaikalle palaa motivoitunut isä

Isät kertovat muun muassa, että perhevapaiden pitäminen on tuonut lisää virtaa työntekoon, nostanut motivaatiota ja kasvattanut työtehoa. Esimerkiksi 24 prosenttia hoitovapaalla olleista isistä ilmoittaa, että vapaalla on ollut myönteisiä vaikutuksia työpaikalla.

Kielteiset seuraukset vapaiden pitämisestä ovat harvinaisia. Muutama prosentti kyselyyn vastanneista oli kuitenkin joutunut tilanteeseen, jossa määräaikainen työsuhde oli päättynyt vapaan pidon vuoksi. Esimerkiksi kymmenen prosenttia hoitovapaalla olleista isistä oli kokenut vapaan aiheuttaneen kielteisiä seurauksia työpaikalla.

Kielteisistä seurauksista yleisimpiä ovat töiden kasaantuminen perhevapaan aikana ja siitä aiheutuva kiire töihin palattua. Myös kokemuksia sivuuttamisesta sekä tehtävien tai aseman ja uramahdollisuuksien heikkenemisestä oli monilla kielteisiä seurauksia kokeneilla isillä.