Kuluttajien luottamuksessa ei suuria heilahduksia

Kuluttajat olivat maaliskuussa varovaisia oman ja Suomen talouden suhteen. Sen sijaan odotukset omista säästömahdollisuuksista nähtiin maaliskuussa erittäin hyvinä. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen maaliskuussa tekemään kuluttajabarometriin.

Kuluttajien luottamuksessa ei ole tapahtunut suuria muutoksia maaliskuussa helmikuuhun verrattuna. Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamusta kuvaava indeksiluku oli maaliskuussa 11,2, kun vastaavasti helmikuussa luku oli 10,6 ja tammikuussa 6,0. Viime vuoden maaliskuussa luku oli 8,5.

Tilastokeskuksen mukaan kuluttajat olivat maaliskuussa edelleen varovaisia oman ja Suomen talouden suhteen. Työttömyydestä heillä oli synkähkö kuva ja odotukset Suomen taloudesta heikkenivät hieman.

Sen sijaan odotukset omista säästömahdollisuuksista nähtiin maaliskuussa erittäin hyvinä. Lainanoton katsottiin olevan otollisempaa maaliskuussa kuin kestotavaroiden ostamisen tai säästämisen.

Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajabarometriin, johon haastateltiin maaliskuussa 1 350 Suomessa asuvaa ihmistä.