Miten toimisi pääministeri Päivi Räsänen? "Kreikalta tulee yllättävä tukivaatimus"

Ylen puoluepäivien tentissä jokainen puoluejohtaja joutuu ratkomaan yllättävää ja hankalaa tilannetta.

politiikka
Päivi Räsänen ottaa kirjekuoren

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Päivi Räsänen sai tehtäväkseen kuvitteellisen Kreikan tukipaketti -tapauksen:

_Kreikan valtio ilmoittaa kesäkuussa tarvitsevansa uuden tukirahoituspaketin suuruudeltaan noin 30 miljardia euroa. Suomen osuus on noin 600 miljoonaa. Saksa, Yhdysvaltojen painostamana, kannattaa uuden paketin myöntämistä. Myös muut euromaat ovat valmiit hyväksymään paketin. Suomen hallituksen kaikki puolueet eivät voi päätökseen yhtyä. Miten pääministerinä toimitte? _

Päivi Räsänen ei myöntäisi uutta tukipakettia Kreikalle, vaan pitäytyisi tiukassa linjassa.

– Johtamani hallitus olisi hallitusohjelmaan kirjannut, ettei Kreikan valtiolle myönnetä uusia tukipaketteja, vaan pidämme kiinni sitoumuksista, joita tähän saakka on tehty.

Räsäsen mielestä jo nyt kaikki eduskuntapuolueet ovat pitäneet melko tiukkaa linjaa Kreikan suhteen, joten hallituskumppaneita ei olisi vaikea taivutella tällaisen päätöksen taakse.

Pääministerinä Räsänen keskustelisi päätöksestä myös EU:n komission puheenjohtajan ja euroryhmän puheenjohtajan kanssa. Lisäksi talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa asia otettaisiin heti ensimmäisenä käsittelyyn.

Suomen asema ei Räsäsen mukaan järkkyisi, vaikka Suomi tekisi EU:n linjauksen vastaisen päätöksen.

– Uskoisin, että Suomea arvostettaisiin maana, joka pitää valitsemansa linjan.

Näin pääministeritehtävät koostettiin

Teimme pääministeritehtävät yhdessä talous- ja turvallisuusasiantuntijoiden kanssa.

Halusimme luoda pääministeriehdokkaiden pohdittavaksi hankalia ja yllättäviä tilanteita, joiden kaltaisiin he saattavat joutua hallitusta johtaessaan.

Pääministeritehtävät ovat fiktiivisiä, mutta sellaisia, jotka joissain olosuhteissa voivat olla todellisia.

Kukin puheenjohtaja saa suorassa lähetyksessä eteensä tehtävän kirjekuoressa, josta paljastuu tilanne, joka pääministerin on ratkaistava.

Puheenjohtaja valitsee tehtäväkuoren suorassa lähetyksessä siten, että kukaan ei ennakolta tiedä, mikä kysymys osuu kenenkin puheenjohtajan vastattavaksi.

Tehtäviä ovat yhdessä toimittajiemme kanssa olleet laatimassa seuraavat asiantuntijat:

Talous: Professori Sixten Korkman Aalto-yliopistosta, toimitusjohtaja Pasi Holm Pellervon taloustutkimuksesta ja talouspolitiikan koordinaattori, ylijohtaja Jukka Pekkarinen valtiovarainministeriöstä.

Turvallisuus: Tiedustelupäällikkö Ilkka Salmi EU-tiedustelusta, professori Jarno Limnéll Aalto-yliopistosta,tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen F-Securesta, sotilasprofessori Jari Rantapelkonen Maanpuolustuskorkeakoulusta ja tutkimusjohtaja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista.

Toimittajat: Hannele Muilu ja Sara Rigatelli